Tulosta
  1/2016


Vihervuosi käyntiin – kestävän maiseman teeman alla myös kaupunkiviljely ja lähiruoka

Suomen paras maisemahanke -kilpailu

Geokätköilyä, riistametsänhoitoa ja petolintuja – viisi uutta hanketta METSO-ohjelmaan

Vieraslajien maahantuontiin rajoituksia

Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien puolestapuhuja Terhi Ryttäri

Metsähallituksen Retkikartta-palvelun suosio huimassa kasvussa

Vuoden 2016 paimenviikkojen haku on päättynyt

Merikalojen kutupaikat selvitettiin suurtutkimuksessa

Luonto tarjoaa mahdollisuuksia voimajohtoalueiden hyödyntämiseen

 

Suomen luonnon päivän 2016 sidosryhmätilaisuus maaliskuun 16. päivänä

Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto – IPBES:in ja Luontopaneelin viestit päätöksentekijöille 17.3.2016

Earth Hour 19.3.2016

Barents - Luonto ei tunne rajoja -valokuvanäyttelySoidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi

Luonnon monimuotoisuudelle haitalliset tue

METSO-ohjelman toteutus kunnissa ja seurakunnissa

Selkämeren helmet - Selkämeren kansallispuiston kehittämisen käsikirja 2015-2025

Yli miljardi ihmistä saa elantonsa kosteikoilta

Nepal marks zero rhino poaching year in 2015

Tiger population recovering at Thailand sanctuary thanks to anti-poaching government efforts

Global plan aims to save elusive Okapi from extinction

Decline of Pollinators Poses Threat to World Food Supply, Report Says


Kirjosieppopari ruokkii pesuettaan. Kuva Risto Salovaara YLE.

Miljoona linnunpönttöä Suomen luontoon!


Maaliskuun alussa käynnistyvä Miljoona linnunpönttöä -kampanja nostaa Suomen oksistoon miljoona linnunpönttöä toukokuun 2017 loppuun mennessä. Nämä miljoona pönttöä ovat erinomainen ensiapu kolopesijöiden koko ajan pahenevaan asuntopulaan. Nyt tarkistetaan vanhat pöntöt, rakennetaan uusia ja rekisteröidään ne kartalle. Lue lisää >>


Linnuilla menee huonommin, mutta nisäkkäillä paremmin

Hömötiainen. Kuva Antti Below.
 

Muista lajiryhmistä poiketen lintujen ja nisäkkäiden uhanalaisuusarvioinnit uusittiin vuonna 2015. Niistä kertyy enemmän uutta tietoa muihin lajiryhmiin verrattuna, jotka arvioidaan kymmenen vuoden välein. Lisäksi lintuihin ja nisäkkäisiin kohdistuu enemmän yleistä mielenkiintoa, jolloin myös uhanalaisuusluokan ajantasaisuuden...  Lue lisää >>


Biodiversiteetti ympäristötyön keskiöön 

 FIBSn Yritykset & Biodiversiteetti -ohjelman vuosiseminaari
 
Ympäristövastuu löytyy yritysten agendalta. Monen yrityksen ympäristötyö on pitkään keskittynyt ilmastomuutoksen hillintään. Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus ja sen mahdollistamat ekosysteemipalvelut ovat puolestaan jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka biodiversiteetin väheneminen on yksi aikamme suurimpia... Lue lisää >> 


Kansallispuistojen vetovoima ja taloushyöty yhä kasvaneet 

 Lumikenkäilyä kansallispuistossa. Kuva Metsähallitus / Mari Limnell.

Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat vuonna 2015 peräti 15 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Kävijät myös toivat lähiseudulle yli 12 prosenttia edellisvuotta enemmän rahaa. Kaikkiaan Suomen 39 kansallispuistossa vierailtiin 2 634 600 kertaa. Kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhteensä 141,1 miljoonaa euroa Lue lisää >>


Uudesta lumesta apua saimaannorpan pesintään — Yli 200 apukinoksella suuri merkitys 

 Saimaanorpan kuutti. Kuva Jouni Koskela.

 Helmikuun alkupuolella vielä hyvin huonolta näyttänyt Saimaan lumitilanne on kääntynyt saimaannorpalle suotuisimmaksi helmikuun lähestyessä loppuaan. Vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden tammi-helmikuun vaihteessa tekemät apukinokset olivat kuitenkin tärkeä keino varmistaa pesinnän onnistuminen.   Lue lisää >> Uusi pöytäkirja velvoittaa tutkijat ja teollisuuden hakemaan ennakkosuostumuksen geenivarojen käytölle


 Aleovaara. Kuva Riku Lumiaro.Nagoyan pöytäkirja muuttaa tutkimuskulttuuria voimakkaasti tulevina vuosina. Tutkimusmateriaalin kerääminen ja vastaanottaminen on joitakin maita lukuun ottamatta tähän asti ollut suhteellisen vapaata, mutta tilanne on muuttunut Nagoyan pöytäkirjan myötä.  Lue lisää >>Luonnon monimuotoisuussopimukset tiivistävät yhteistyötään


 Marina von Weissenberg ympäristöministeriöstä edustaa Suomea


Luonnon monimuotoisuussopimukset tekivät uranuurtavaa työtä ja yhteistyötä Suomen ja Intian rinnakkaispuheenjohtajuudella Genevessä järjestetyssä synergia työpajassa 8.–11.2.2016. Suomen varapuheenjohtajana toimi Marina von Weissenberg YMstä. Tavoitteena vahvistaa sopimusten... Lue lisää>>