Tulosta
  3/2014Ehdota Suomen parasta luontotekoa 2013–2014

Uudet METSO-ohjelman hankkeet auttavat metsiä ja ihmisiä elpymään

Metsähanhen metsästys kielletään tulevana metsästysvuonna

Metsäkanalintujen metsästykseen alueellisia rajoituksia

Heinäkuun helteet eivät pelastaneet heikkoa päiväperhoskesää

Maakotkien pesintätulos tänä vuonna erittäin hyvä

Äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä kaivataan havaintoilmoituksia

Luontopihan lumoissa

Älä ole suomut silmillä kalatiskillä


 

Perinnemaisematalkoot 23.-24.8.

Suomen luonnon juhlaa 30.8.2014


Systems ecological perspectives on sustainability 24-30.9.


Uudet lajimäärityskirjat innostavat luonnon tutkimiseen

Suomesta löydetty kaksi uutta kotilolajia – uusi opas Suomen nilviäisistä on ilmestynyt

Merenranta kutsuu!Rising murder toll of park rangers calls for tougher laws

The IUCN Red List of Threatened Species

ALTER-NET Europe’s Biodiversity, Ecosystem and Ecosystem Services Research Network

Implementation of the BPAN project in years 2011-2014 was presented and discussed in a seminar in Haltia – The Finnish Nature CentreJenni Haukio tarkastelee kurjenjalkakasvia

Suomen luontoa juhlitaan jälleen elokuussa

Maamme ainutlaatuista luontoa juhlitaan toisena vuonna peräkkäin, kun Suomen luonnon päivää vietetään lauantaina 30.8.2014. Päivän ideana on juhlia luontomme tuomaa iloa ja oivaltaa sen hyvinvointia edistävä vaikutus. Suomen luonnon päivänä järjestetään retkiä ja tapahtumia ympäri Suomea jokaiselle luonnosta kiinnostuneelle. Lue lisää >>


Pankkitoiminta luonnonarvoja korvaamassa?

 Kääpä lahopuulla
 

Luonnonsuojelulain toisen vaiheen uudistaminen lähtee liikkeelle syksyllä toteutettavalla kansalaiskeskustelulla. Sen tavoitteena on löytää uusia näkökulmia ja toimenpide-ehdotuksia luonnonsuojelun ja luonnonsuojelulain parantamiseksi. Yhdeksi keskustelun teemaksi on valikoitunut ... Lue lisää >>


 


Argumenttipankista perusteet lähiruoan kestävyysvaikutuksille

 Karjaa pellolla
 

Miksi lähiruokaa kannattaisi suosia? Miten paikallinen lähiruoantuotanto vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen? Tämä selviää kesällä valmistuneesta Argumenttipankista, joka tehtiin osana Lähiruoan ekologista kestävyysvaikutusten selvityshanketta. Lue lisää >>
Lajit, lehdot ja laitumet hyvässä hoidossa suuressa luonnonhoitohankkeessamme

Pikkuapollo kukalla
 

Lähes tuhat hehtaaria niittyjä, ketoja, lehtoja sekä valkoselkätikan ja pikkuapolloperhosen elinympäristöjä on otettu hoitokohteiksi. Hoitajiakin kertynee melkein tuhat, sillä Luonnonhoito-LIFE-hankkeen merkeissä huhkii Metsähallituksen luontopalvelujen, Suomen ympäristökeskuksen... Lue lisää >>
  


Maisema merkitsee monella tasolla

 Ruukkimiljöötä. Kuva Riku Lumiaro.

 
Maisema on olennainen osa ympäristöä. Se kertoo ympäristön laadusta ja vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Maisema voi olla myös keskeinen osa ihmisten alueellista ja paikallista identiteettiä, ja muutokset maisemassa voivat muuttaa ihmisten suhdetta kotiseutuunsa. Lue lisää >>Suomen 38. kansallispuisto perustetaan kalasääsken kotimaisemiin Etelä-Konnevedelle

 Kalasääksipari pesällään 
Pohjoissavolaisia vuorimaisemia, jättiläishaapoja kasvavia luonnonmetsiä, lehmuslehtoja ja aavoja järvenselkiä: näitä kaikkia löytyy maamme 38. kansallispuistosta. Kansallispuistojen kuopus täydentää nykyistä kansallispuistoverkostoa suojelemalla muun muassa ikimetsiä ja erämaarantoja. Lue lisää >>