Tulosta På svenska
  4/2010


Suomen kestävän kehityksen toimikunta: Vihreä talous mukaan uuteen hallitusohjelmaan

Parasta luontotekoa etsitään kilpailulla

Kuumat tuulet toivat Suomeen kaukaisia vieraita

Metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien muut käyttötarpeet voidaan sovittaa yhteen

Luontoblogi: Uhanalainen jokirapu

Elokuun kuukausiteema on metsät

Suomen merikotkien satelliittiseuranta

Perinneympäristöt - talkooleirit


 

Perinnemaisematalkoita: Matkalla maisemaan – luonnollisesti!

Retki perinnemaisemiin laitumille Krissinmäen ja Pilliniemen Hyvinkäänkylään 17.8.

Pyöräretki Hankoon 20.8. ja Lapinvaellus 23.8.

Savonlinnan kansainväliset luontokuvaelokuvafestivaalit 19.-21.8.

Monimuotoinen Itämeri -perhetapahtuma Harakan saaressa 29.8.


Vantaan luonto purolaaksoista puistoihin

Itämeren tulevaisuus


IUCN Newsletter

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

Biodiversity climbs the corporate agenda

Biodiversity Hotspots

Biodiversity — Global IssuesIsoapollo. Kuva Antti Below.

Monimuotoinen viestintävuosi

Kuluvana vuonna pannaan paljon paukkuja luonnon monimuotoisuuden viestintään. Tähän kannustaa meneillään oleva luonnon monimuotoisuuden teemavuosi sekä niin sanotun 2010-tavoitteen täyttyminen: maailman maat sitoutuivat vuonna 2002 vähentämään merkittävästi biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä kuluvaan vuoteen mennessä. Lue lisää >>


Opetusministeri Henna Virkkunen: Ympäristökasvatus luo pohjan luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiselle 

Ministeri Henna Virkkunen. Kuva Ilpo Vuorivirta.
 

Kansainvälisen Biodiversiteettivuoden aikana lisätään tietoutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja tuoda esille käytännön esimerkkejä luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä. Koulut ovat keskeisessä asemassa kansalaisten biodiversiteettitietoisuuden lisäämisessä. Vuoden 2010 aikana peruskoulujen ja lukioiden toivotaan kiinnittävän opetuksessa ja muussa toiminnassaan....   Lue lisää >>


Rajavyöhyke voi olla jokiravun pelastus 

 Jokirapu. Kuva Markku Pirttimaa.
 

Metsähallitus on aloittanut työt jokiravun pelastamiseksi. Valtakunnallinen toimintaohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä, mutta asiantuntijat ovat jo aloittaneet ohjelman toteutuksen kartoittamalla rapuesiintymiä. Metsähallitus koeravustaa vanhoja jokirapuvesistöjä Lapissa, Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa. Lisäksi eräsuunnittelija Tapani Partanen tutkii vesiä .... Lue lisää>>


Monimuotoista luontoa teiden ja ratojen varsilla kuuntelemaan

Paahteinen ratapenger. Kuva Susanna Koivujärvi.
 
 

Teiltä ja raiteilta avautuvat maisemat ovat matkailijoille näkyvä osa maamme luontoa ja maisemakokonaisuutta. Maantie- ja rataverkon reunamat tarjoavat elinpaikkoja lukuisille kasvi- ja hyönteislajeille, joiden elintila on supistunut tai kadonnut. Monimuotoisuuden säilymisen eteen tehdään jatkuvasti töitä sekä viheralueiden hoidon kehittämisen että huolellisen ympäristösuunnittelun kautta.  Lue lisää >>


Ihmiskunnan luontopääoma hupenee

 Kissamaki. Jukka-Pekka Jäppinen
 
Ponnisteluista huolimatta luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja elinympäristöjen heikkenemistä ei ole saatu pysähtymään. Tämän seurauksena luonnon tarjoamat ympäristöhyödyt ovat alkaneet rapautua. Lyhyen tähtäimen intressit ovat vaarassa syrjäyttää luonnonvarojen kestävän käytön sekä velvollisuuden säilyttää maapallo elinkelpoisena tuleville sukupolville. Ellei ihmisten käyttäytyminen muutu, seuraukset ovat dramaattisia sekä ihmisille että muulle luonnolle.  Lue lisää >>