Tulosta
  1/2013


METSO-ohjelman suosio jatkuu

Marina von Weissenbergista Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton varapuheenjohtaja

Uusi laskentamenetelmä osoittaa: Suomen luonto köyhtyy

Pohjoismaisten ekosysteemipalvelujen säilyminen vaatii poliittisia toimia

Ministeriö hakee ratkaisuja pihasusiongelmaan

Merilintujen rengastusaineistot avuksi Itämeren tilan seurantaan

Lammaspaimeneksi Närängän erämaatilalle?

Päijät-Hämeen metsät tutuksi metsäkulttuurin avulla

Luonto esillä yli 200 kirjastossa

WWF:n vuoden 2012 suojelusaavutuksia kuvina

Varma kevään merkki: Luonto-Liiton Kevätseuranta alkaa pian!

 

Biodiversity’s Ticking Time Bomb: Understanding and Addressing the Problem of Invasive Species in Europe  21.2.2013

Ekologiset yhteydet 8 – seminaari 7.3.2013

Earth Hour 23.3.2013 kello 20.30-21.30

ALTER-Net Conference 2013: Science underpinning the EU 2020 Biodiversity Strategy 15.-18.4.2013

European Conference of Defence and the Environment in Helsinki 21.–22.5.2013

52 tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi

TEEB Nordic Report Launched

Biodiversity, carbon storage and dynamics of old northern forests

Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation


Euro MPs to hold crucial vote on fishing reform

More tools are needed to conserve nature of the Nizhnepechorsky protected area

UK Biodiversity Portal

Rhinos in crisis – poaching and illegal trade reach highest levels in over 20 years

Polar Bear Researchers Urge Governments to Act Now and Save the Species

Birds in Asia May Need a Hand to Weather Climate Change

Kukkivaa karhunsammalta

Uusi luontostrategia syntyi innolla ja yhteistyöllä

Uudistetulla luontostrategialla on kunnianhimoinen tavoite: Suomen luonnon monimuotoisuus ei enää köyhdy vuonna 2020. Hallitus hyväksyi joulun alla periaatepäätöksellä uudistetun luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian. Vuodet 2012–2020 kattava asiakirja ohjaa pitkälti kaikkea luontoon liittyvää viranomaistoimintaa Suomessa. Lue lisää >>

Puolustusministeri Carl Haglund: Vastuullinen ympäristötoiminta tukee puolustuskyvyn ylläpitoa

 
 

Puolustusministeri Carl Haglund, eduskunnan käsittelyssä olevassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa mainitaan, että ”ympäristön osalta lähtökohtina ovat kestävä kehitys, vastuu toiminnan haittavaikutuksista ja pyrkimys niiden ennaltaehkäisyyn.” Miten edellä mainitut .. Lue lisää >>


Kansainvälinen YK:n hallinnoima IPBES-paneeli edistämään tutkimustiedon käyttöä päätöksenteossa

 
 

Tarve biodiversiteetin tilan kohentamiselle ja ekosysteemipalveluiden eli ekosysteemien ihmisille tarjoamien hyötyjen turvaamiselle on noussut esille hälyttävien tutkimustulosten takia.  Lue lisää >>Suomen luontoa juhlitaan elokuussa

Suomen luonnon päivän logo
 

Suomen luonnon päivä järjestetään ensimmäisen kerran lauantaina 31.8.2013. Sen järjestävät Suomen luonnon-suojeluliitto, Suomen ympäristökeskus, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Biologian ja maatieteen opettajien liitto BMOL sekä lisäksi ... Lue lisää >>
TEEB Nordic -yhteenveto kertoo pohjoismaisen luonnon hyödyistä

 
 
Ekosysteemipalveluiden sosio-ekonominen merkitys Pohjoismaille on erittäin merkittävä sekä kansantalouden että ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Maakohtaisia eroja löytyy, mutta luontoympäristön suuri merkitys kansalliselle identiteetille esimerkiksi vapaa-ajan virkistyskäytön kannalta yhdistää kaikkia... Lue lisää >>Metsämörriohjaajat ry palkittiin vuoden 2012 Lasten ja nuorten luontoliikuttajana

 

Metsähallitus ja Suomen Urheilugaala palkitsivat Metsämörriohjaajat ry:n työstään lasten ja nuorten luontoliikunnan edistämiseksi Suomen Urheilugaalassa 15.1.2013. Metsämörriohjaajat kautta Suomen innostavat lapsia luontoon liikkumaan. Lue lisää >>


 


Ylen luontoaarteet uudistetussa nettipalvelussaMiten erottaa sammakon, viitasammakon ja rupikonnan? Haluatko nähdä, millainen kuhina käy oksalla, kun muurahainen lypsää kirvoja? – Nämä elämykset voit kokea mihin vuoden aikaan tahansa vierailemalla Yle Oppimisen nettisivuilla http://oppiminen.yle.fi. Lue lisää >>Ympäristöhallinnon verkkosivut uudistuvatYmpäristöhallinnon verkkosivustojen ilme ja rakenne uudistuvat vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on tehdä sivuista helpommin jäsennettävät ja käytettävät. Uudistuksen myötä ympäristöhallinnon verkkosivuilla myös eri organisaatioiden roolit ja tehtävät erottuvat selkeämmin.  Lue lisää >>