Tulosta
  1/2011


Luontoarvojen turvaaminen ja vesiensuojelu olennaista suo- ja turvestrategiassa

Yhä useampi kunta haluaa etsiä METSO-metsää

Luonnon monimuotoisuus -blogi avattu

Metsien hiilinielun heikkeneminen leikkaa suuren osan metsäenergian ilmastohyödyistä

Kansallinen vieraslajistrategia verkossa kommentoitavissa

Luonnontilaltaan heikoilla lähteiköillä voi olla monipuolinen kasvi- ja hyönteislajisto

Naalivuosi 2010

Vuoden laji 2011 on rahkasammal

Luonnon hiilivarastojen väheneminen estettävä

WWF:n Pandapalkinto susikampanjalle ja pääkaupunkiseudun pienvesien kunnostamiselleNapapiirin retkeilyalueen reitit


Luonnonsuojelulainsäädännön arviointi – Lain toimivuus ja kehittämistarpeet

Kääpien merkitys luonnon toiminnassa

Monen uhanalaisen lajin tilanne kohentuu talousmetsissä - uusi opas antaa ohjeita lajiesiintymien turvaamiseen


Luonnon monimuotoisuus alkaa takapihalta

Footprint TV Conference Video: The Economics of Nature IUCN- UK, November 2010

Communicating Forest Values: Arborvitae Editorial

Puljutunturin erämaa-alueen luminen maisema. Kuva Ilkka Heikkinen.

"Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi"-strategia remonttiin 

Nagoyan lokakuisen biodiversiteettikokouksen päätökset otetaan tänä keväänä Suomessa tarkkaan syyniin. Parhaillaan käynnistetään luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman tarkastamista, jotta ne vastaisivat kansainvälisesti sovittuja päämääriä...   Lue lisää >>


Suositun METSO-ohjelman jatko turvattava  

Lumiset männyt. Kuva Esa Nikunen.
 

Metsien monimuotoisuutta turvaavalla METSO-ohjelmalla on kunnianhimoiset tavoitteet. Vuoteen 2016 mennessä ympäristöministeriön tulisi suojella maanomistajien vapaaehtoisesti tarjoamia alueita 96 000 ha ja maa- ja metsätalousministeriön puolestaan lisätä    Lue lisää >>


Kansainvälinen metsien vuosi avattiin — Metsälaki uudistuu  

 Kansainvälisen metsienvuoden logo
 

Kansainvälinen metsien vuosi 2011 avattiin juhlavissa merkeissä Säätytalolla tammikuussa. Ministeri Anttila toi avauspuheenvuorossaan esille Suomen roolin kestävän metsätalouden edistäjänä. Metsien kestävä käyttö luo hyvinvointia niin kehittyneissä, kuin kehittyvissäkin talouksissa. Anttilan mukaan Suomessa metsät tarjoavat jatkossakin hyvinvointia, mikäli metsäala ryhtyy rohkeasti ...  Lue lisää>>EU-tuella ennallistetaan satoja soita

Ennallistettava korpi. Kuva Mikko Tiira.
 
 

Metsähallitus herättää satoja soita eloon Suomen kaikkien aikojen mittavimmassa soiden ennallistamishankkeessa. Vuoteen 2015 mennessä palautetaan luonnontilaan lähes 4 300 hehtaarin alue, ja esimerkiksi ojia täytetään yli tuhannen kilometrin matkalta. Suoverkosto-LIFE -hankkeessa on mukana  52  Natura 2000  -aluetta ... Lue lisää >>
 

Suomen luonnon talvi 

 Ruokaileva kani. Kuva Riku Lumiaro.
 
Muutaman vuoden näytti jo siltä, että ilmastonmuutos selätti talven ainakin eteläisessä Suomessa. Talvella 2007/2008 ei juuri koettu pakkaspäiviä etelärannikolla ja pysyvää lumipeitettä ei syntynyt lainkaan. Siitä hyötyivät monet eläimet ja kasvit, mutta oli siitä myös niille haittaakin. —Tammikuussa nähtiin punarintoja, töyhtöhyyppiä ja niittykirvisiä... Lue lisää >>