Tulosta På svenska
  2/2010


Luonnon monimuotoisuuden mittarit nyt verkossa

Saimaannorpan suojeluun etsitään uusia keinoja

Saimaannorpan pesälaskennat alkoivat

Lintujen muutto -  maaliskuun kuukausiteema LUMO2010

Kevätseuranta 2010

Katso ja kuuntele YLEn aalloilla

Ympäristö 2010 kannustaa kaikenkokoisiin ympäristötekoihin

Maailman luonto -näyttely avautuu yleisölle Luonnontieteellisessä museossa Helsingissä

Facebook IUCN Finland

 

Lajien kirjo - lumoudu luonnon monimuotoisuudesta, Villa Elfvik

Kellokkaan tapahtumat ja vaihtuvat näyttelyt 2010

Osallistu luontoretkille Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa

Yleisötapahtumia Harakan saarella Helsingissä

Jalopuuympäristöjen hoito ja uhanalaiset lajit

Maatalousympäristön päiväperhosseuranta 1999-2008

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

EEA SYmpäristösignaalit 2010: Kertomuksia ihmisistä ja heidän ympäristöstään

Fourth National Report on the Implementation of the Convention on Biological
Diversity in Finland

CBD Fact Sheets


Species of the day - IUCN

EU 2010 biodiversity campaign

CountDown 2010

LifeWeb

Green Week

Clearing-House Mechanism
Aapasuo Pelkosenniemellä, kuva Ilkka Heikkinen

Ekosysteemipalvelut osaksi suostrategiaa

Ekosysteemipalvelut eli monimuotoisen luonnon ihmiselle tarjoamat palvelut tai hyödykkeet ovat nousemassa merkittäväksi lähtökohdaksi luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja kestävässä käytössä myös meillä Suomessa. Ne saavat erityisesti merkitystä päätettäessä alueidenkäytöstä joko alkuperäisen luonnon arvojen pohjalta tai muokkaamalla luontoa.  Lue lisää >>


Puolustusministeri Jyri Häkämies: Maanpuolustuksella pyritään turvaamaan myös Suomen luonto

Jyri Häkämies
 

Puolustusministeri Jyri Häkämies, mikä on puolustushallinnon näkökulma YK:n luonnon monimuotoisuuden teemavuoteen?

Luonto ja sen monimuotoisuus ovat aivan keskeisiä koko ihmiskuntaa koskevia haasteita. Kyseessä on ilmastomuutoksen kanssa samaa suuruusluokkaa olevasta asiasta. On erittäin tärkeätä, että myös YK kiinnittää asiaan teemavuoden merkeissä huomiota. Lue lisää >>


Valkoselkätikka rummuttaa yhä lujempaa ja laajemmin 

 Valkoselkätikka, kuva Antti Below
 

Valkoselkätikkojen määrä on kasvussa Suomessa, ja linnusta tehtyjen havaintojen määrä on kasvanut viime vuosina roimasti. Idästä lentäneet vaeltajat ja tikkojen elinympäristön suojelu ovat päätekijät kannan kasvuun. Tikkametsien suojelu on hyödyttänyt myös lukuisia muita lajeja ja lisännyt. Lue lisää >>Sammakot ahdingossa

Punasilmälehtisammakko (Litoria chloris) Australiasta
 
 

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uusimman arvion mukaan maailman 6 285 sammakkolajista 30 prosenttia on uhanalaisia. Näistä 1895 uhanalaisesta lajista 484 on äärimmäisen uhanalaisia (CR), 754 on erittäin uhanalaisia (EN) ja 657 on vaarantuneita (VU). Sukupuuttoon tiedetään kuolleen tai luonnosta hävinneen 39 lajia. Lue lisää >>


Vieraslajit uhkaavat monimuotoisuutta

 Tulokaslaji Villasaksirapu, kuva Riku Lumiaro 
Vieraslajit ovat ihmisen tarkoituksellisesti tai tahattomasti levittämiä uusia lajeja, jotka eivät olisi itse pystyneet ylittämään niiden luontaisia leviämisesteitä kuten vuoristoa, merta tai manteretta. Niitä pidetään maailmanlaajuisesti luonnon monimuotoisuuden toiseksi suurimpana uhkatekijänä elinympäristöjen häviämisen ja pirstoutumisen jälkeen. Lue lisää >>Vieraslajit – painolastivesien mukana matkustava arvaamaton uhka

 Merirokko, kuva Anu Hirvonen ja Ilkka Lastumäki 
Vieraiden lajien leviämistä ihmisen avulla pidetään yhtenä meriemme suurimpana uhkana.  Kasvit ja eläimet ovat kulkeutuneet ihmisen mukana uusille alueille jo vuosisatojen ajan. Meriliikenteen lisääntyessä ja laivojen nopeutuessa tulokkaiden määrä lisääntyy entisestään.  Lue lisää >>