Tulosta
  1/2015Soidensuojelu valtion mailla etenee

Suojeltujen soiden pinta-ala Etelä-Suomessa kasvaa 6000 hehtaarilla, lisätukea elintarvikevientiin ja petovahinkoihin

Liito-oravaohjeen luonnoksesta pyydetään lausuntoja

Kansalle kotimaista kalaa! – Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen

Espoonjoen kunnostuksella Kauklahdessa elvytettiin uhanalaisia vaelluskaloja

Puhtaamman Suomenlahden virkistyshyöty kymmeniä miljoonia euroja vuodessa

Kansallispuistojen merkitys paikallistaloudelle ja suomalaisten hyvinvoinnille kasvaa

Kestävämpi kalastus hyödyttäisi luontoa ja ihmisiä

WWF julisti saimaannorpan pesärauhan – apukinoksia kolataan paikoin 


Retkipaikka – vinkkejä retkikohteista

Barents - Luonto ei tunne rajoja -valokuvanäyttely

Nature-Based Solutions to Societal Challenges | International conference | 18 - 20 May 2015, Ghent, Belgium
Viestintäohjelma luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategialle ja toimintaohjelmalle 2013–2020

Lisäarvoa luonnosta ympäristöä säästäen

Hoida ja kunnosta lähipuroasi

Lasten suurpeto-opas

Parhaat ympäristökäytännöt (BEP) luonnonkivituotannossa


European forest sector calls for strengthened efforts for a future Legally Binding Agreement on Forests in Europe

IUCN summit sets an agenda to save the planet’s most outstanding natural areas

World’s governments are failing on protected areas for nature

Arctic peninsulas become nature park

Lumikenkäilyä

Ekosysteemipalvelujen arvot näkyviksi

Suomen ympäristökeskuksen johtaman tutkimusryhmän Suomen TEEB -raportti antaa päättäjille suosituksia, kuinka ekosysteemipalvelut ja niiden pohjana oleva luonnon monimuotoisuus tulisi ottaa huomioon osana luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vihreän talouden kehittämistä.  Lue lisää >>   Lea Houtsonen on edistänyt kestävää kehitystä ja koululaisten luontosuhteen vaalimista

 Lea Houtsonen
 

Pitkään luontokasvatuksen parissa työskennellyt ja luonnon monimuotoisuuden viestintäryhmässä Opetushallitusta edustanut opetusneuvos Lea Houtsonen on jäämässä eläkkeelle kevään 2015 aikana. Lealla on vuosikymmenien kokemus opetuksen ja suomalaisen koululaitoksen kehittämisestä. Lue lisää >>
 


Sutta voidaan suojella vain, jos ihmiset eivät turvaudu laittomuuksiin

  
Susien määrä Suomessa alkoi vähentyä vuonna 2007. Suurimpana syynä pidetään laitonta tappamista. Osa susialueilla asuvista ihmisistä on kokenut, ettei heillä ole keinoja puuttua ongelmia aiheuttaviin susiin. Tähän etsitään ratkaisua sudenhoitosuunnitelmassa, joka valmistui 22.1.2015. Lue lisää >>Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi saa jatkoa

Lapin palsasuo


Ensimmäisessä Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (2008) tarkasteltiin noin 400 luontotyyppiä, joista  51 % arvioitiin uhanalaisiksi. Nyt suunnitteilla on seuraava luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi 2016–2017. Tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa, onko ... Lue lisää >>

  
Suomen Business & Biodiversity -aloite luo uusia yritysyhteistyömahdollisuuksia

 Yritykset ja biodiversiteetti

 
Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kestävä hyödyntäminen ja turvaaminen luovat uusia liiketaloudellisia mahdollisuuksia. Suuri osa yritystoiminnasta on riippuvaista luonnon tuottamista palveluista, kuten raaka-aineiden...  Lue lisää >>
 Kansallispuistojen postimerkit tavoittavat kymmeniä miljoonia
 Suomen kansallispuistot postimerkeissä
 
Maisemapostimerkit ovat suomalaisten mieleen. Sen tiesi Postin väki, kun ehdotti Metsähallituksen luontopalveluille postimerkkisarjaa kansallispuistoista. Ajatus laajemmasta viiden merkin sarjasta lähti liikkeelle, kun 70-vuotiaille Suomen vanhimmille kansallispuistoille... Lue lisää >>
 
 
Kestävät metsät tuovat enemmän tuloja

Metsänhoitajat ovat lähikylien asukkaita.

 
Tansania tunnetaan upeasta luonnostaan. Maan metsät ovat kuitenkin vaarassa kadota ja aavikoituminen valtaa alaa erityisesti pohjoisosissa. Selous’n kansallispuiston viereisen Angain metsän lähikylien asukkaat harjoittavat osallistavaa metsänhoitoa pelastaakseen...  Lue lisää >>