Tulosta
  2/2015


Ilmastolaki voimaan 1. kesäkuuta

Bongaa pyöriäinen! Havaintoja Itämeren ainoasta valaslajista kerätään jälleen

Pohjoismaisten ja virolaisten asiantuntijoiden yhteishankkeessa kootaan kokemuksia lettojen ennallistamisesta

Kesä koittaa - virkistyskalastuskohteet avataan

Nepalin viranomaisten ja WWF:n tekemän kartoituksen perusteella sarvikuonojen kanta on vahvistunut 

PUTTE - valokuvanäyttely metsiemme tuntemattomasta aarreaitasta 29.4.-14.6.2015, Villa Elfvik, Espoo

Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi 3.-5.6.2015, Tiedekeskus Pilke, Rovaniemi

Luonnonkukkien päivä 14.6.2015

Pulahdus puhtaiden vesien puolesta 12.7.2015

Geologian päivä 29.8.2015 Tiirismaa, Hollola

Retkipaikka – vinkkejä retkikohteista

Barents - Luonto ei tunne rajoja -valokuvanäyttely


Arvio Euroopan unionin luonnon tilasta
 
Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen riistataloudellinen kosteikkostrategia

Viestintäohjelma luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategialle ja toimintaohjelmalle 2013–2020State of Nature report draws a mixed picture for Europe's habitats and species

Nature and Urban Wellbeing ALTER-Net Conference was held in Ghent in May 2015

International Day for Biological Diversity was celebrated on May 22 with the theme Biodiversity for Sustainable Development

The Natural Capital Project

Can a new form of accounting save animals from extinction? Article on natural capital accounting, The Guardian.

Lusikkasirri

Arktisen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa askelia eteenpäin

Karuista elinolosuhteista huolimatta arktinen luonto on erittäin monimuotoista. Kesäajan valoisuus ja runsaat ravinnonlähteet houkuttelevat lähes 300 lintulajia ympäri maapalloa pesimään arktiselle alueelle. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen vaatii kuitenkin kansainvälistä yhteistyötä. Keskeinen rooli on Arktisella neuvostolla ja sen CAFF-työryhmällä, joka vastaa arktisen alueen biodiversiteetin seurannasta ja arvioinnista sekä edistää arktisen luonnon suojelua ja kestävää käyttöä. Lue lisää >>   


METSO-ohjelma etenee vakuuttavasti

 METSOn metsää Paraisilla
 

Vapaaehtoisuuteen perustuvan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) suosio maanomistajien keskuudessa jatkuu vahvana. Juuri julkaistun tilannekatsauksen mukaan vuonna 2014 METSO-ohjelmassa suojeltiin pysyvästi yli 8 000 hehtaaria yksityisten maanomistajien arvokkaita metsiä. Lue lisää >>
 


Kansainvälinen yritysmaailman biodiversiteetti foorumi kokoontuu marraskuussa Helsingissä

 Yritykset ja biodiversiteetti 
Järjestyksessään viides CBD Business & Biodiversity -foorumi kokoaa Helsingin Finlandia-taloon 11.–12. marraskuuta yritysvieraita, kansalaisjärjestöjä sekä biodiversiteetin asiantuntijoita eri puolilta maailmaa vaihtamaan tietoa yritysten uusimmista luonnon monimuotoisuutta ylläpitävistä käytännöistä. Lue lisää >>Puolustushallinnon konferenssin teemana raskaiden aseiden ympäristövaikutukset

Panssariprikaati Leopard 2A4


Eurooppalainen puolustushallinnon ympäristökonferenssi järjestetään ensi kesäkuussa Helsingissä. Tämän vuoden pääteema on ”Parhaiden ympäristönsuojeluratkaisujen kehittäminen raskaiden aseiden ampuma-alueille”. Konferenssissa esitellään alan uusia kehitys- ja tutkimustuloksia. Lue lisää >>

  
Uusi kalastusasetus voimaan ensi vuonna – Tavoitteena vahvat kalakannat

 Tenojoen lohi

Valmisteilla oleva uusi kalastusasetus tehostaa valikoivaa kalastusta. Tavoitteena on muun muassa vahvistaa luonnonvaraisten ja vaeltavien kalojen kantoja. Kalastusasetus täsmentää vuonna 2016 voimaan tulevan kalastuslain säännöksiä liittyen kalojen rauhoittamiseen, pyyntimittoihin sekä pyydysten käyttöön. Lue lisää >>Suunnittelulla raameja merten kestävälle käytölle

 Keto-orvokkeja kalliosaarella Suomenlahdella
 
Meret ovat elintärkeitä sekä ihmiselle että meriekosysteemien eliöstölle. Merten käyttö on kasvussa. EU:ssa on havahduttu tarpeeseen lisätä merten käytön suunnittelua. Tulevaisuudessa Suomen merivesille laaditaan merialuesuunnitelmat, joissa huomioidaan erilaiset käyttötarpeet ja ympäristölliset näkökohdat.
Lue lisää >>
 

Elinympäristöjen tilan edistämisen suunnitelma valmistumassa
Niittylaidun

 
ELITE -työryhmän selvitys elinympäristöjen tilasta ja tilan edistämisestä valmistuu pian. Tavoite on ollut kriteerien ja suunnitelmien laatiminen elinympäristöjen kustannustehokkaan ennallistamisen kohdentamiseksi Suomessa. Työn lopputulos osoittaa, että elinympäristöjen tilaa edistävien toimenpiteiden priorisointi tuottaa merkittävää säästöä. Lue lisää >>


Suomen luonnon päivä on yhteinen juhlapäivä

Suomen luonnon päivän logo

 
Elokuun viimeisenä lauantaina 29.8.2015 juhlistetaan jälleen Suomen ainutlaatuista ja kaunista luontoa. Suomen luontoa voi juhlia kukin omalla tavallaan. Ideoinnissa vain mielikuvitus on rajana! Suosituimpia omatoimisen juhlimisen muotoja ovat retket. Piknik lähimetsään tai patikkaretki kansallispuistoon ovat oivallisia tapoja havainnoida kaikin aistein elokuisen luonnon monipuolisuutta.  Lue lisää >>


Suomi isännöi IUCN:n Euroopan luonnonsuojelufoorumin joulukuussa

IUCN logo

 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Euroopan luonnonsuojelufoorumi järjestetään 14.–16.12.2015 Helsingissä. Foorumin virallinen nimi on ”2015 IUCN Regional Conservation Forum for Europe, North & Central Asia” ja siihen osallistuu IUCN:n jäsenorganisaatioita ja asiantuntijakomissioiden jäseniä aina Pohjois- ja Keski-Aasian maista saakka. Lue lisää >>