Tulosta
 

Uusi luontostrategia syntyi innolla ja yhteistyöllä

13.2.2013
 

Uudistetulla luontostrategialla on kunnianhimoinen tavoite: Suomen luonnon monimuotoisuus ei enää köyhdy vuonna 2020. Hallitus hyväksyi joulun alla periaatepäätöksellä uudistetun luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian. Vuodet 2012–2020 kattava asiakirja ohjaa pitkälti kaikkea luontoon liittyvää viranomaistoimintaa Suomessa.

Strategia uusiutui poikkeuksellisen laajan yhteistyön tuloksena. Alkupotkun keväällä 2011 toi otakantaa.fi-palvelun avulla tehty kysely, jolla haettiin tuoreita ideoita luonnon pelastamiseksi. Vastauksia tuli yli kaksisataa.

”Halusimme kuulla kansalaisia ennen kuin kirjoitimme riviäkään uutta strategiaa. Näin saimme valmistelutyöhön heti alussa tuulahduksen tuoretta ajattelua. Vastausten määrä yllätti iloisesti. Moni keskustelija oli selvästi pohtinut asiaa pitkään ja paneutunut siihen syvällisesti”, ympäristöministeriön luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen kiittelee. Heikkinen johti strategian tarkistamistyötä ympäristöministeriön asettamassa laajapohjaisessa työryhmässä.

Saman vuoden lokakuussa strategialuonnos avattiin julkiselle keskustelulle. Kommentteja tuli jälleen paljon. Lausuntokierrokselle strategia lähti keväällä 2012, ja teksti viimeisteltiin kesän ja syksyn aikana.

”Uudistuksen selkärankana kulki koko ajan ajatus siitä, ettei luonnon monimuotoisuuden häviämistä voida pysäyttää yksinomaan perinteisen luonnonsuojelun keinoin. Verkkokyselyistä ja työpajoista saamamme palaute on ollut arvokasta, ja sen rooli uudistustyössä oli keskeinen. Osallistujien määrä ja vastaajien into tarttui myös valmistelijoihin ja toi työhön lisäpotkua, joka mielestäni näkyy myös lopputuloksessa”, Ilkka Heikkinen kiteyttää.

Avaimet kädessä

Uudella strategialla on vankka kansainvälinen perusta. Se toteuttaa biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen päätöksiä ja EU:n tavoitteita. Pohjalla on myös useita selvityksiä Suomen luonnon tilasta ja uhkatekijöistä.

Strategian viidessä päämäärässä korostuu luontoasioiden valtavirtaistaminen kaikkialle yhteiskuntaan, uusien toimijoiden saaminen mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön, vankkaan tutkimustietoon perustuva päätöksenteko sekä Suomen vastuu maailman luonnosta osana kansainvälistä yhteisöä. Strategia linjaa myös saamelaisten perinteisen tiedon kytkemisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Erityinen huomio kiinnitetään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Strategian laaja-alaisuus näkyy siinä, että se tuo luonnon monimuotoisuuden taloudelliset ja kulttuuriset arvot luonnonvarojen käyttöä koskevan päätöksenteon keskiöön.

”Yhteistyön tuloksena syntyi Suomen hallituksen hyväksymä kunnianhimoinen strategia, johon on sitoutunut valmisteluun osallistunut laaja joukko ihmisiä ja organisaatioita yhteiskunnan eri osa-alueilta. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön tuleekin kuulua yhteiskunnan valtavirtaan. Kysymys on viime kädessä kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta, sopeutumisesta elävän luonnon reunaehtoihin. Muuan nettikeskusteluun osallistunut henkilö siteerasi Lucius Annaeus Senecan liki 2000 vuotta vanhaa lausetta ’ahneelle on koko luonto liian vähän’ – siinäpä se”, tiivistää Ilkka Heikkinen.

Strategiaa vie käytäntöön yli sata toimenpidettä sisältävä toimintaohjelma, joka valmistuu lähiviikkoina.

 


Teksti: Katja Huumo, ympäristöministeriö
Kuvat: Ympäristöhallinnon kuvapankki

Lisätiedot

Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, puh. 040 506 1172, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Takaisin etusivulle