Tulosta
 

Valkoselkätikka rummuttaa yhä lujempaa ja laajemmin

31.3.2010
Valkoselkätikkakoiras, kuva Antti BelowValkoselkätikkojen määrä on kasvussa Suomessa, ja linnusta tehtyjen havaintojen määrä on kasvanut viime vuosina roimasti. Idästä lentäneet vaeltajat ja tikkojen elinympäristön suojelu ovat päätekijät kannan kasvuun. Tikkametsien suojelu on hyödyttänyt myös lukuisia muita lajeja ja lisännyt luonnon monimuotoisuutta. 

Vuoden 2009 valkoselkätikkaseurannoissa tehtiin pesimäaikaisia parihavaintoja noin 160 seurantakohteelta. Edellisvuonna havaintoja saatiin 113 kohteelta, vuonna 2006 niitä oli 88 ja vuonna 2004 havaintoja ilmoitettiin 66 kohteelta.

Valkoselkätikkoja pesii tällä hetkellä eniten Suomen itä- ja kaakkoisosissa, mutta pesimäaikaiset parihavainnot ja pesälöydöt ovat lisääntyneet myös muualla maassa.

Esimerkiksi Etelä-Savossa on saatu pesiviä pareja alueille, joissa on tehty suojelutyötä jo 20 vuotta. Samoin on tapahtunut Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla. Reviirihavaintoja on saatu myös Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Länsirannikolla Porin seudulla varmistettiin myös onnistunut pesintä”, kertoo suunnittelija Timo Laine Metsähallituksen luontopalveluista.

Valkoselkätikkametsä on monimuotoisuuden kehto

Valkoselkätikka on Suomen metsälinnuston uhanalaisin laji. Valkoselkätikkakanta väheni huomattavasti 1900-luvun jälkipuoliskolla tehostuneen metsätalouden seurauksena. Valkoselkätikan perinteiset pesimäympäristöt ovat avaria ja valoisia vanhoja lehtimetsiä, jossa on sekapuustona mäntyä ja varttuneita kuusia. Nykyisin lajin löytää entistä useammin pellonreunojen ja rantojen nuoremmistakin metsiköistä. Lahopuuta pitää kuitenkin olla runsaasti, sillä laji käyttää lahossa lehtipuuaineksessa elävien hyönteisten toukkia ravinnokseen.

Valkoselkätikkametsät ovat erittäin monimuotoisia, sillä myös muut eläin- ja kasvilajit ovat hyötyneet suojelutoimista, ja alueilta on tehty useita löytöjä harvinaisista lajeista. Suojelualueilla valkoselkätikan elinympäristöistä vähennetään kuusien ja lisätään lahopuun määrää. Pienimuotoisilla raivauksilla on saatu puuston keskelle valoisia ja avoimia paikkoja, joissa valkoselkätikkojen ohella myös muut lajit mielellään esiintyvät. Lahopuun määrän lisäys on parantanut myös hyönteisten, erityisesti vaateliaiden kovakuoriaisten elinolosuhteita.

Keväälle 2010 odotetaan vilkasta pesintää

Vuonna 2009 on havaintoja tullut niin lupaavasti, että vuonna 2010 saattaa olla hyvä pesimisvuosi tulossa.

Tikkakannan kasvuun on vaikuttanut hyvä pesimätulos useana vuotena. Muuttovoitto idästä ja kaakosta tuo uusia geenejä populaatioon: syksyllä 2008 alkanut ennätyksellinen vaellusaalto toi Venäjältä runsaasti vaeltajia eteläiseen Suomeen. Valkoselkätikkoja havaittiin aina napapiiriä myöten. Värirengaslöydöt kertovat, että vaellus on vahvistanut myös Ruotsin heikkoa valkoselkätikkakantaa.

Valkoselkätikan seurannat ja sen elinympäristöjen hoito on Metsähallituksen vastuulla. Yhteistyö ELY-keskusten, lintuharrastajien ja WWF:n kanssa on merkittävää valkoselkätikan ja sen elinympäristöjen suojelemiseksi.

Lisätiedot

Suunnittelija Timo Laine
etunimi.sukunimi@metsa.fi

Teksti Outi Alahärkönen
Kuva Antti Below

Paluu etusivulle