Skriv ut Suomeksi
  5/2010

Metsäpeura Elymyssalolla. Kuva Ari Meriruoko.

Tjugo år av gränsöverskridande samarbete i Vänskapens naturskyddsområde

Efter en frånvaro på många årtionden kom skogsvildrenen på 1950–60-talen tillbaka till Elimyssalo från Sovjetunionen. Det här gav upphov till idén om gemensam naturskyddsforskning och ledde till att Finland och Sovjetunionen ingick ett avtal.  Läs mera>>


Sirkka-Liisa Anttila: Stark och positiv koppling mellan naturresurser och biologisk mångfald

Sirkka-Liisa Anttila. Kuva Pekka Väisänen.
 

Naturens biologiska mångfald och en hållbar användning av förnybara naturresurser flätas numera allt tätare samman. I jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttilas arbete riktas uppmärksamheten på den biologiska mångfalden nästan varje dag.

"Den biologiska mångfaldens status inom dagens politik för användning...  Läs mera>>


FN samlades för att diskutera biologisk mångfald

 Manhattan New Yorkissa. Kuva Katja Huumo.
 

FN höll för första gången en särskild session om naturens biologiska mångfald den 22 september i New York. Mötet var aktuellt, eftersom FN:s mål att märkbart hejda utarmningen av den biologiska mångfalden före utgången av år 2010 håller på att uppnås. Mötets resultat var uppmuntrande inför det tionde partsmötet inom konventionen om biologisk mångfald som....  Läs mera>>


Landskapen avslöjar hur den biologiska mångfalden mår

Perinnemaiseman hoitoa. Kuva Hanna Majander.
 
 

Var än vi befinner oss, omges vi av landskap. Det kan vara fråga om ursprunglig natur, landsbygd, en by, en stad eller annat slags tätort. De här olika landskapstyperna består av element som i olika grad formats av naturen och människan. Naturen finns överallt, och genom att vårda landskapen, slår vi också vakt om den biologiska... Läs mera>>Den biologiska mångfalden i krisläge

 Dodo-lintua, joka hävisi jo vuonna 1651, pidetään modernin sukupuuttoaallon ensimmäisinä hävinneinä lajeina. Piirros Jan Savery.
 
Kalkylerna över antalet arter som kommer att dö ut är dystra. Jordens naturkapital minskar i rasande takt och för gott. All den biologiska mångfald vi nu mister, får vi aldrig tillbaka. Vi kan bara spekulera över följderna av att den biologiska mångfalden utarmas, och de kommer inte att vara positiva för oss människor heller...  Läs mera>>Den bästa insatsen för naturen offentliggörs den 16 november

 Vuosaaren huippua on maisemoitu ja kuvassa on etualalla ajuruohoa. Kuva Jukka Toivonen.
 
Den bästa insatsen för naturen under det internationella året för biologisk mångfald 2010 har utsetts. Vinnaren är en organisation, ett företag eller en person som genom sina insatser har bidragit till att trygga naturens livskraft under de två senaste åren.
Läs mera>>