Skriv ut
  1/2010

Bild av Högholmen

Liv i naturen berättar om naturens mångfald

Det här är det första numret av nyhetsbrevet om biologisk mångfald. Nyhetsbrevet produceras av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, kommunikationsministeriet, undervisningsministeriet, Finlands miljöcentral, Forststyrelsens naturtjänster och Rundradion. 
  Läs mera >>


Miljöminister Paula Lehtomäki: Människornas personliga förhållande till naturen spelar en nyckelroll när det gäller att trygga mångfalden

Bild av Paula Lehtomäki

FN:s temaår för biologisk mångfald har inletts. Vilka frågor kommer att framstå som viktigast för Finland under temaåret?

Vi kommer att tydligare än tidigare lyfta fram de utmaningar för allmän kännedom som den biologiska mångfalden ställer. Nationellt sett är det särskilt viktigt för oss att vi kan garantera framtiden för naturtyper och arter som utgående från kartläggningar visat sig vara utrotningshotade.  Läs mera >>


Fisken försvinner i Karibien

Bild av Marcelino SambolaDen snabbt tilltagande stormen förmörkar horisonten vid Nicaraguas karibiska kust. Fiskarna i byn Orinoco har lagt den magra fångsten på is och dragit upp båtarna på stranden. Vattenmassorna forsar in från havet och skyfallet förvandlar de röda stigar i byn till ett svårgenomträngligt lerträsk. 


”Det finns allt mindre fisk, räkor och hummer här. Orsaken till överfisket är fattigdomen. Befolkningen växer alltför snabbt och folk behöver pengar för att leva", säger skogsvaktaren  som bor i Orinoco.
Läs mera  >>


Torrpassager under broar som en del av det ekologiska nätverket 

Bild av Åstränder och bäckkanter utgör ekologiska passager, och många djurarter rör sig gärna längs vattendragens kanter. Då en väg dras över ett vattendrag kan det hända att passagen för djur som rör sig längs åstranden skärs av.

Med hjälp av olika lösningar, såsom ekodukter och breda underfarter för djur, kan man lindra de skadliga effekter som vägarna och trafiken har på djuren. Stora strukturella lösningar är emellertid dyra och de kan inte placeras längs vägnätet med tillräckligt små mellanrum.  Läs mera >>