Skriv ut Suomeksi
  2/2010


Finlands nationella handlingsprogram för den biologiska mångfalden

Mätare för biodiversitet nu på nätet (på finska)

Postkort om kommunernas ansvarsarter

Vårvintern rätt tid att starta sjörestaurering


 


Klimatförändring och utveckling – utställning i Naturens hus Villa Elfvik

Uusi Maailman luonto -näyttely

Kellokkaan tapahtumat ja vaihtuvat näyttelyt 2010

Osallistu luontoretkille Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa100-årsjubileum för europeiska nationalparker 

Europeiska miljöbyråns Miljösignaler 2010: berättelser om människor och deras miljö

Jalopuuympäristöjen hoito ja uhanalaiset lajit

Maatalousympäristön päiväperhosseuranta 1999-2008

Fourth National Report on the Implementation of the Convention on Biological
Diversity in Finland

CBD Fact Sheets

Species of the day - IUCN

EU 2010 biodiversity campaign

CountDown 2010

LifeWeb

Green Week

Clearing-House Mechanism

Bild  Ilkka Heikkinen

Ekosystemtjänsterna upptas i kommande myrstrategi

Ekosystemtjänsterna, eller de tjänster och nyttigheter som den biologiska mångfalden erbjuder människan, utgör en betydande utgångspunkt för skydd och hållbar användning av den biologiska mångfalden även här i Finland. Ekosystemtjänsterna är speciellt viktiga då man beslutar om områdesanvändningen: ska man basera användningen på de ursprungliga naturvärdena eller förändra naturen.   Läs mera >>


Försvarsminister Jyri Häkämies: Försvaret syftar till att skydda även Finlands natur

Jyri HäkämiesFörsvarsminister Jyri Häkämies, vilken är försvarsförvaltningens syn på FN:s temaår för biologisk mångfald?

Naturen och den biologiska mångfalden hör till de viktigaste utmaningarna hela mänskligheten har att möta. De utgör en lika viktig fråga som klimatförändringen. Det är ytterst viktigt att även FN fäster uppmärksamhet vid mångfalden i form av detta temaår.  Läs mera >>Vitryggig hackspett trummar allt hårdare och breder ut sig allt mer

Bild Antti Below

Antalet vitryggiga hackspettar ökar i Finland, och observationerna av arten har gott upp ordentligt under de senaste åren. Individer som migrerat från öst och skyddet av artens livsmiljöer ligger bakom beståndsökningen. Skyddet av hackspettsskogar har varit till nytta också för åtskilliga andra arter och bidragit till att öka den...   Läs mera >>Grodorna i knipa

 Litoria chloris Enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nyaste bedömning är 30 procent av världens 6 285 grodarter hotade. Av dessa 1 895 hotade arter klassas 484 som akut hotade (CR), 754 som strakt hotade (EN) och 657 som sårbara (VU). 39 arter har dött ut eller försvunnit ur naturen.  Läs mera >>Främmande arter ett hot mot den biologiska mångfalden

Bild Riku LumiaroDe främmande arterna består av arter som människan avsiktligt eller avsiktligt spridit ut till nya områden och som inte på egen hand skulle ha lyckats ta sig över naturliga spridningshinder såsom berg, hav eller kontinenter.

 Läs mera  >>


Främmande arter – ett oberäkneligt hot i barlastvatten 

Bild  Anu Hirvonen ja Ilkka LastumäkiEtt av de största hoten mot haven är spridningen av främmande arter med människans hjälp. Växter och djur har följt i människans spår till nya områden redan under flera århundraden. När sjötrafiken växer och fartygen blir snabbare, ökar också antalet nykomlingar.
Läs mera >>