Tulosta

Vesialan uutiskirje 3/2013

2.10.2013

Suomen vesien tila-arvion mukaan suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila kehno

 
Suomen vesien ekologinen tila-arvio on päivitetty. ELY-keskusten tekemä arvio osoittaa, että järviemme pinta-alasta 85 % ja jokivesistämme 65 % on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Toisaalta heikommassa kunnossa on jopa kolme neljäsosaa rannikkovesien pinta-alasta.
Suurin ongelma on rehevöityminen. Lue lisää

Vesien tilan paraneminen tuo hyötyjä virkistyskäytölle

 
SYKEssä kehitetyllä VIRVA-mallilla voidaan arvioida vedenlaadun paranemisesta virkistyskäytölle syntyviä hyötyjä. Käytännössä mallilla saadaan euromääräinen arvio sille, kuinka paljon vesistön virkistysarvo nousisi, jos sen ekologinen tila kohenisi esimerkiksi välttävästä hyväksi. Lue lisää

Kotijärvi terveeksi - uusia välineitä vesienhoitoon

 
Vesienhoidossa kansalaisille on varattu merkittävä rooli niin vesienhoitotoimenpiteiden alkuunpanemisessa, suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. SYKEn vetämässä GisBloom-hankkeessa kehitettiin työkaluja tukemaan kansalaisten ja viranomaisten osallistumista ja yhteistyötä vesienhoidossa. Lue lisää

Vesiensuojelu liittyy kyläsuunnitteluun

 
Vesienhoito voidaan yhdistää kylän yleiseen kehittämiseen. Asiaa on kokeiltu vihtiläisessä Haimoon kylässä hyvin tuloksin. Kyläsuunnitelmassa kootaan kylää koskeva tieto ja tehdään kylälle pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma. Lisäksi tavoitteena on luoda aktiivista toimintaa ja kasvattaa me-henkeä eli sosiaalista pääomaa. Lue lisää

SYKE kehittää maiden rajat ylittäviä vesitilannepalveluja Andeilla

 
SYKE ja Ilmatieteen laitos kehittävät Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun hydrologisten ja meteorologisten laitosten palveluita PRASDES-kehitysyhteistyöhankkeessa. Hanke parantaa laitosten edellytyksiä tuottaa laadukasta, maiden rajat ylittävää tietoa säästä, vesistöistä ja ilmastoriskeihin varautumista. Lue lisää

Kansainväliset vesisopimukset laajenevat


 
Keskustelu rajavesistöjen hoidosta ja käytöstä on viime aikoina aktivoitunut, sillä asiaa koskevat kansainväliset sopimukset laajentuvat. Käynnissä on pohdinta kahden keskeisen sopimuksen toimeenpanon yhdistämisestä. Kyseessä ovat UNECEn rajavesisopimus ja voimaantulon kynnyksellä oleva YK:n vesistöjen käyttöä koskeva yleissopimus. Lue lisää

Vuoden vesistökunnostaja korostaa yhteisöllisyyden ja tiedotuksen merkitystä

 
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaettu vesistökunnostajapalkinto luovutettiin limnologi Juha Kedolle elokuussa kansainvälisen vesistökunnostusseminaarin yhteydessä. Seminaari ja sen yhteydessä jaettava palkinto on osa Suomen vesistökunnostusverkoston toimintaa. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Tapahtumia

Aiemmat Vesikirjeet