Tulosta

Vesialan uutiskirje 4/2012

14.12.2012

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta

 
Kuluneeseen vuoteen on liittynyt useita poikkeuksellisia tapahtumia. Vuosi on ollut sateinen, vuosisadannan ennätyksiä hätyytellään useilla paikkakunnilla. Tulvat ovatkin olleet riesana pitkin vuotta, kevättulvat Lapin joissa antoivat esimakua. Jatkoa saatiin kesäsateista, jotka nostivat vedenpintoja ja virtaamia eripuolilla maata, kriittisimmät hetket koettiin Pohjois-Pohjanmaalla elokuussa. Lue lisää

Talvivaaran kaivoksen vaikutukset näkyvät lähivesissä

 
Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen marraskuisen jätevesipäästön haitta-ainepitoisuudet ovat pienentyneet lähijoissa merkittävästi. Päästö on kulkeutunut Kalliojärven ja Kivijärven syvänteisiin. Aineet eivät toistaiseksi näytä kulkeutuneen eteenpäin Laakajärveen ja Jormasjärveen. Lue lisää

Kuinka poikkeuksellista vesivuotta elämme?

 
Suomessa satoi viime vuoden joulukuusta tämän vuoden marraskuuhun ulottuvana ’vesivuotena’ selvästi keskimääräistä enemmän. Oulujoen vesistöalueella ero sadannan keskiarvoon oli 280 mm, Vuoksen alueella 270 mm. Etelärannikolla Vantaan vesistössä eroa oli 260 mm ja Pohjanmaalla Kyrönjoen vesistössä 220 mm. Lapissa sen sijaan ero oli pienempi: esimerkiksi Kemijoella 130 mm ja Paatsjoella 80 mm. Lue lisää

Yhteistyö rajavesisopimuksissa laajenee

 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) puitteissa on solmittu useita ympäristöä koskevia sopimuksia. Yksi niistä on rajavesien yhteistä hallintaa koskeva sopimus vuodelta 1992. Sopimuksen osapuolet kokoontuvat kolmen vuoden välin päättämään sopimukseen ja sen toimeenpanoon liittyvistä asioista. Sopimuksen kuudes osapuolikokous järjestettiin Roomassa 28.-30.11.2012. Lue lisää

Tulvavahinkojen ja tulvasuojeluhyötyjen arviointiin uusi menetelmä

 

Tulvariskien hallinnan hyötyjen ja haittojen arviointia varten on kehitetty menetelmä, joka yhtenäistää ja helpottaa tulvavahinkojen ja toimenpiteiden hyötyjen arviointia.
Menetelmä on kehitetty ensisijaisesti vesistö- ja merivesitulvavahinkojen arviointiin. Lue lisää

Oulujoen vesi parantaa Pyykösjärven tilaa

 
Oulussa tiiviin asutuksen keskellä sijaitsevassa Pyykösjärvessä on pitkään esiintynyt leväkukintoja kesällä ja happikatoa talvella. Järveä kunnostettiin hapettamalla, mutta sen tila ei kuitenkaan parantunut. Vuodesta 2010 lähtien Pyykösjärveen on talvisin pumpattu vähäravinteista ja happirikasta lisävettä Oulujoesta. Lisäveden vaikutuksia on tutkittu EAKR-hankkeessa vuosina 2009–2012. Tutkimusten mukaan Pyykösjärven vedenlaatu on parantunut lisäveden johdosta. Lue lisää

Hajaputsari ry parantaa tietoisuutta haja-asutuksen jätevesihuollosta

 
Haja-asutuksen jätevesien käsittely herätti pari vuotta sitten erittäin vilkasta keskustelua haja- ja loma-asukkaiden keskuudessa sekä eri medioissa. Siihen osallistui myös ympäristöasiantuntijoita, jotkut valitettavasti varsin puutteellisesti asiaan perehtyneinä. Virheellisen ja harhaanjohtavan tiedon tulvaa torjumaan ja puolueettoman sekä riippumattoman tiedon jakamista tehostamaan perustivat muutamat alalla toimivat asiantuntijat keväällä 2010 uuden yhdistyksen, Hajaputsarin. Lue lisää

Yhdyskuntarakenteen ja aluekehityksen merkitys tulevaisuuden vesihuollolle

 
SYKEn kolmivuotisessa MMM:n rahoittamassa Hakeve-hankkeessa tutkittiin aluekehityksen muutosten vaikutuksia vesihuollon toimintaedellytyksille. Hankkeen loppuraportti pyrkii tarjoamaan kriteereitä ja menetelmiä hyödyntää paikkatietoa vesihuollon ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisessa. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Tapahtumia

Kv-yhteistyö

Aiemmat Vesikirjeet