Tulosta

Vesialan uutiskirje 2/2013

29.5.2013

Kevättulvista huomattavan suuria vahinkoja

Vaikka lumen vesiarvot jäivät suurimmassa osassa maata melko tavanomaisiksi, kevättulvat aiheuttivat huomattavan suuria vahinkoja. Ainakin sata asuinrakennusta vaurioitui, samoin monet tiet ja sillat. Pahimmat tilanteet koettiin Loimijoella, Karvianjoella, Lapväärtinjoella, Kyrönjoella, Lapuanjoella, Kalajoella, Pyhäjoella ja Kiiminginjoella. Lue lisää

Secchi3000 – jokamiehen vedenlaatumittarin testaus loppusuoralla

Secchi3000 on uudenlainen kansalaishavaintoihin soveltuva, edullinen vedenlaadun mittalaite. Laite koostuu muovisesta purkista sekä sen sisälle rakennetuista kuvaustasoista. Laitteen lisäksi käyttäjä tarvitsee mittaussovelluksella varustetun älypuhelimen.
Lue lisää

Ympäristönsuojelulain uudistus ja vesiensuojelu

Ympäristöministeriössä viimeistellään parhaillaan ympäristönsuojelulain kokonaisuudistusta. Ympäristönsuojelulain uudistuksen aikataulu ja tavoitteet määräytyvät pitkälti EU-lainsäädännöstä, sillä uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus panna täytäntöön teollisuuspäästödirektiivi. Lue Lisää

Yhdyskuntarakenteen muutokset huomioitava laajennettaessa vesihuoltopalveluita

Vesihuoltorakenteet ovat pitkäikäisiä investointeja, joten yhteisen vesihuollon tarve on arvioitava kokonaisvaltaisesti. Teknisten edellytysten lisäksi tulisi huomioida yhdyskuntien kehitysnäkymät pitkälle tulevaisuuteen. Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen tulevat vaikuttamaan merkittävästi haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien liittyjämääriin ja toimintaedellytyksiin. Lue lisää

Uudella sopimuksella alennetaan järvi- ja merikalojen elohopeapitoisuuksia

YK:n ympäristöohjelmassa neuvoteltu kansainvälinen sopimus metyylielohopean haittojen vähentämisestä allekirjoitetaan lokakuussa 2013 Minamatassa Japanissa. Sopimus tulee voimaan alustavien arvioiden mukaan vuonna 2018. Sopimus sisältää sitovia velvoitteita ilmapäästöjen hallintaan ja vähentämiseen, mikä oli Suomen ja EU:n päätavoite. Lue lisää

Taudinaiheuttajat ja lääkejäämät mukaan vedenlaadun mittaukseen

Bakteerit ja lääkejäämät vesistöissä saattavat olla iso terveysriski, jota on tutkittu vielä suhteellisen vähän. SYKEn ja Ruotsin maataloustieteellisen yliopiston tutkimus selvitti ulosteperäisten taudinaiheuttajien huuhtoutumista vesistöön ravinnehuuhtoumille herkillä alueilla. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Tapahtumia

Kv-yhteistyö

Aiemmat Vesikirjeet