Tulosta
  3.5.2016

Hyvää kunnostuskevättä!

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari järjestetään Lappeenrannassa 7.-9.6. Seminaari on osoittautunut suosituksi ja ilmoittautuneita on yli 120. Jonoon voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Anne Eiralle (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).

Vesistökunnostukseen liittyviä seminaareja ja koulutuksia on kuvattu vuoden aikana Maa- ja vesitekniikan tuen rahoituksella ja videot löytyvät verkoston YouTube -kanavalta. Kuvauksia tehdään jatkossakin ja sopivista tilaisuuksista voi ilmoittaa Kati Häkkilälle (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).

Vesistökunnostusverkoston, Marttojen ja alueellisten toimijoiden yhteistyössä järjestämät "Kunnosta lähivetesi" -koulutukset ovat koonneet yhteen innokkaita vesistökunnostajia. Seuraavat koulutukset pidetään 14.5. Tampereella ja 21.5. Kuopiossa. Tervetuloa mukaan!

*

Freshabit-hanke etenee hyvässä myötävirrassa

 
”Kevät on ollut kiireistä valmistelujen aikaa ja langanpätkiä on solmittu yhteen mitä erilaisimmista suunnista. Kaikilla kahdeksalla kohdealueellamme on kerätty olemassa olevia aineistoja, kartoitettu sopivia maastokohteita ja laadittu toteuttamissuunnitelmia”, puhkuu projektipäällikkö Pauliina Louhi Metsähallitukselta innoissaan. Lue lisää
*

Vesijärvellä kokeillaan koneellista talviniittoa

 
Vesijärvellä aloitettiin tänä talvena koneellinen talviniitto ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen turvin. Talviniitolla tarkoitetaan kuivan, ylivuotisen järviruo’on keruuta vesialueella jään päältä tai lumen päältä routaantuneella maalla. Talviniiton tarkoituksena on torjua lahtialueiden umpeenkasvua vähentämällä ruokoturpeen muodostumista. Lue lisää
*

Kutusoraikoiden inventointia Iijoen alueella

 
Kutusoraikoiden määrä ja kunto ovat keskeisiä taimenen lisääntymistä edistäviä tai rajoittavia tekijöitä kaikissa virtavesissä.  Iijoen vesistöalueella on kunnostettu 30 latvapuroa viidentoista vuoden aikana. Soraikoiden pysyvyydestä, kunnosta ja toimivuudesta on kerätty tietoa inventoinnin avulla. Lue lisää
*

Tietoa kalateistä koottu verkkoon ja esitteeseen

 
Kalateiden avulla voidaan palauttaa kalojen vaellusmahdollisuuksia padotuissa virtavesissä.  Uudenmaan ELY-keskus esittelee sivuillaan muutamia Uudenmaan noin 80 kalatieratkaisusta ja niistä saatuja kokemuksia. Kalateistä on tehty myös esite, joka löytyy samoilta sivuilta. Lue lisää
*

Rannat kuntoon yhteistyöllä

 
Maa- ja kotitalousnaisten hankkeessa kehitetään toimintamalli rantojen kunnostukseen yhdessä asukkaiden kanssa. Rantojen merkitys huomataan usein vasta silloin, kun rannat ovat pusikoituneet, ruovikoituneet ja vesi hävinnyt näkyvistä. Lue lisää
*

Aktiivista kunnostustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla

 
Paikalliset kunnostajat ovat aktivoituneet toden teolla Pohjois-Pohjanmaalla. Tuorein osoitus tästä on paikallista kunnostustoimintaa tukevalle VYYHTI II – hankkeelle toimitettu iso pino, 21 kpl, pilottialuehakemuksia eri puolilta maakuntaa. Lue lisää