Tulosta
  3.5.2016

Tietoa kalateistä koottu verkkoon ja esitteeseen

 
 Kuuskosken kalatie heti valmistumisen jälkeen. Kuva: Pasi Lempinen
Kalateiden avulla voidaan palauttaa kalojen vaellusmahdollisuuksia padotuissa virtavesissä.  Uudenmaan ELY-keskus esittelee sivuillaan muutamia Uudenmaan noin 80 kalatieratkaisusta ja niistä saatuja kokemuksia. Kalateistä on tehty myös esite, joka löytyy samoilta sivuilla.

Hyvät käytännöt jakoon

Uudenmaan ELY-keskukselle on kertynyt runsaasti kokemusta erityisesti luonnonmukaisten kalatieratkaisujen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kalojen kulkumahdollisuuksien parantamiseksi on tehty monenlaisia uusia rakenteita ja kulkua haittaavien rakenteiden kunnostamisia: luonnonmukaisia kalateitä ja ohitusuomia, patomuutoksia ja patojen kunnostuksia, teknisiä kalaportaita, osittain teknisiä ”hybridikalateitä”. 

Virtaavissa vesissä on vielä paljon patoja, joissa on tarvetta kalatielle. Jotta mahdolliset kalatien rakentamisesta kiinnostuneet – kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, kalastusalueet, osakaskunnat, vesiensuojeluyhdistykset, järvien hoitoyhdistykset, kalastusseurat, padon omistajat – saisivat tietoa erilaisista vaihtoehdoista kalojen vaellusmahdollisuuksien parantamiseksi, Uudenmaan ELY-keskus esittelee sivuillaan kalatieratkaisuja ja niistä saatuja kokemuksia. 

Kalateiden rakentaminen jatkuu

Vesienhoitokauden 2016-2021 toimenpideohjelmassa on 40 kohdetta Uudenmaan alueella, joissa on tarvetta kalan kulun parantamiseen tähtääville toimenpiteille. Toimenpideohjelma sisältää kuuden kalatien rakentamisen, jotka sijaitsevat Mustionjoella, Siuntionjoella ja Ilolanjoella. Näiden lisäksi edistetään useita muita kalataloushallinnon listaamia kalatiekohteita, jotka ovat kalatiestrategian kärkikohteita tai alueellisesti tärkeitä kohteita. Ajankohtaisimpia näistä ovat kohteet Keravanjoella Tuusulassa, Gumbölenjoella ja Espoonjoella Espoossa sekä Fiskarsinjoella Raaseporissa.

Lisätietoja:

Harri Aulaskari, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Paluu etusivulle