Tulosta
  3.5.2016

Aktiivista kunnostustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla

 
 Kuva: Saara Pönkkö
Paikalliset kunnostajat ovat aktivoituneet toden teolla Pohjois-Pohjanmaalla. Tuorein osoitus tästä on paikallista kunnostustoimintaa tukevalle VYYHTI II -hankkeelle toimitettu iso pino, 21 kpl, pilottialuehakemuksia eri puolilta maakuntaa. Pilottialuesuunnittelu käynnistyy 2-3 kohteella tulevana kesänä. Myös muut kunnostustoiminnasta kiinnostuneet saavat hankkeen kautta tukea ja apua.

VYYHTI II-hanke (2016-2018) saa rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, muuhun julkiseen rahoitukseen osallistuvat Oulun kaupunki, Pyhäjärven kaupunki, Suomen ympäristökeskus ja Suomen metsäkeskus. Hanke on jatkoa vuonna 2014 päättyneelle Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan (VYYHTI) -hankkeelle.

Hanke tukee paikallista kunnostajaa

Pilottialuesuunnittelun lisäksi hanke antaa myös muuta neuvontaa kunnostuskohteille ja toteuttaa erilaisia kunnostustoimintaa helpottavia työkaluja.  Ensimmäisen työkalun eli suunnittelutyötä tukevan karttapalvelun testiversioon pääsee jo tutustumaan hankkeen www-sivulla.  Karttapalvelusta toivotaan mahdollisimman paljon palautetta.

Tavoitteena yhden luukun periaate

Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen vesistökunnostajien verkosto, joka toimii myös hankkeen päättymisen jälkeen. Verkostoon kootaan laajasti maakunnan vesistökunnostuksiin liittyviä toimijoita ja mm. kuntia. Paikallisten kunnostustoimijoiden keskeisin toive on niin sanottu yhden luukun periaate. Tätä silmällä pitäen verkoston toimintaa pyörittämään tarvitaan koordinaattori, johon paikalliset voivat ottaa yhteyttä ja jonka kautta kunnostushankkeiden etenemismahdollisuudet selviävät. Verkoston ja koordinaattorin jatkuvan rahoituksen vaihtoehdot selvitetään hankkeen aikana. Maakunnallinen verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa.

Paikalliset tahot mukaan verkostoon

Maakunnallisen verkoston lisäksi hankkeessa luodaan paikallisten kunnostusyhdyshenkilöiden verkosto, jonka kautta toteutuu eri puolilla laajaa maakuntaa toteutettuun kunnostustoimintaan liittyvä kokemusten vaihto sekä kunnostajien vertaistuki ja – oppiminen. Kunnostusyhdyshenkilöt ovat mukana maakunnallisessa verkostossa, saavat sen kautta ajankohtaista tietoa alan toimijoilta sekä pääsevät kertomaan verkoston kautta omista tarpeistaan. Verkostoitumisen myötä syntyy myös uusia kumppanuuksia ja hankeideoita sekä uusia toimintatapoja muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätietoja:

Riina Rahkila, ProAgria Oulu, etunimi.sukunimi@proagria.fi

Paluu etusivulle