Tulosta
  3.5.2016

Rannat kuntoon yhteistyöllä

 
 Kuva: Hannele Partanen
Maa- ja kotitalousnaisten hankkeessa kehitetään toimintamalli rantojen kunnostukseen yhdessä asukkaiden kanssa. Rantojen merkitys huomataan usein vasta silloin, kun rannat ovat pusikoituneet, ruovikoituneet ja vesi hävinnyt näkyvistä.

Kylien vene- ja uimarantojen virkistyskäyttöarvo on monin paikoin laskenut. Myös rantojen rakenteet ovat vanhentuneet ja puutteellisia. Maiseman kannalta haastavinta on vesinäkymien umpeutuminen. Etenkin järvien rannat ovat monin paikoin kasvaneet umpeen niin, että vesistöt eivät näy maisemassa. Tähän on vaikuttanut rantaniittyjen laiduntamisen ja muun käytön väheneminen.

Rannan kunnostus paloitellaan selkeiksi osa-alueiksi

Rantojen kunnostamiseksi tarvitaan uusia ja innovatiivisia keinoja, jotta ne säilyvät osana kylän kulttuurimaisemaa ja asukkaille viihtyisinä virkistysalueina. Hoidettu ranta säilyttää ja lisää kiinteistöjen arvoa.

Rannat kuntoon -hankkeessa kehitetään muunneltavissa oleva toimintamalli siihen, miten rantojen kunnostusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asukkaiden kanssa. Rantojen kunnostaminen on jaettu toimintamallia varten pienemmiksi, selkeiksi osa-alueiksi. Näitä osa-alueita ovat mm. vesikasvien niitto, rantaniitty, kosteikko, uimaranta ja venevalkama. Eri alueilla voidaan valita juuri niille sopivat kunnostuksen kohteet.

Pilottialueita eri puolilla Suomea

Toimintamallia kehitetään yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten Liiton, Suomen Riistakeskuksen ja Suomen Kylätoiminnan sekä niiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on laajentaa toimintamalli yleiseksi toiminnaksi koko maahan.

Rantojen monikäyttösuunnitteluun, käytännön toteuttamiseen ja neuvontaan on löydettävissä useita rahoitusmahdollisuuksia.  Pilottialueilla haetaan hankkeen puitteissa alueellisia rahoituksia kohteiden kunnostamiseen.

Pilottialueet:  
  • Varsinais-Suomi: Taivassalo, Helsingin kylä
  • Satakunta: Merikarvia, Riispyyn kylä
  • Etelä-Pohjanmaa: Vähäkyrö, 3 kylää
  • Pohjois-Karjala: Liperi, Riihilampi-Reilampi-alue
  • Pohjois-Savo: Nurmesjärvi, Kangaslahden kylä
  • Häme: Loppijärvi Lopella, 3 kylää

Rannat kuntoon-hanketta (2015-2016) rahoittaa ympäristöministeriön Ravinteet kiertoon -ohjelma.

Lisätietoja:


Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, puh. 040 521 7814
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Paluu etusivulle