Tulosta

Vesialan uutiskirje 3/2014

1.10.2014

Uusi ympäristönsuojelulaki huomioi luonnonarvot paremmin turvetuotannossa

 
Uusi ympäristönsuojelulaki mm. huomioi luonnonarvot entistä paremmin turvetuotannossa 1.9.2014 alkaen. Uudistuksessa on lisäksi pyritty parantamaan lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta sekä lisäämän valvonnan maksullisuutta. Uudistuksen toisessa vaiheessa mm. sujuvoitetaan lupamenettelyitä entisestään. Lue lisää

Vesienhoidolla satojen miljoonien eurojen vuotuiset hyödyt rantakiinteistöjen virkistyskäytölle

 
Onnistuneen vesienhoidon hyödyt rantakiinteistöjen virkistyskäytölle olisivat valtakunnallisesti 250 - 350 miljoonaa euroa vuosittain, kerrotaan SYKEssä tehdyssä tutkimuksessa. Suurimmat hyödyt syntyisivät Etelä- ja Länsi-Suomessa. Hyötyjä arvioitiin rantakiinteistöjen virkistyskäytön muutosten sekä rantatonttien kauppahintojen avulla. Lue lisää

Vesialueiden pirstaleisesta omistuksesta isompiin osakaskuntiin

 
Pirstaleinen vesialueiden omistus on usein pullonkaulana vesien- ja kalavesien hoidossa, koska pienten osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien voimavarat hoitaa vesiä ja kalakantoja ovat usein rajalliset. Ongelmaan etsitään ratkaisuja SYKEn vetämässä hankkeessa, jossa pyritään muodostamaan laajempia ja resursseiltaan vahvempia yhteisten vesialueiden osakaskuntia. Lue lisää

EU kannustaa luonnonmukaiseen tulvasuojeluun

 
EU kannustaa uudessa hankkeessaan tulvasuojeluun ja ympäristön parantamiseen luonnonmukaisten vedenpidätyskeinojen avulla. Hankkeessa kartutetaan ja jaetaan tietoa sekä kokemuksia luonnonmukaisista menetelmistä. Ne edistävät tulvasuojelun ja kuormituksen vähentämisen lisäksi myös esimerkiksi luonnonsuojelun tavoitteita. Lue lisää

YK:n rajavesistöjä koskeva globaali sopimus astui voimaan elokuussa

 
Vuonna 1997 solmittu YK:n rajavesistösopimus eli ns. New Yorkin sopimus astui lopulta voimaan elokuussa, kun Vietnam 35. maana vahvisti sopimuksen. Uusi sopimus täydentää vanhaa, Euroopan talouskomission puitteissa vuonna 1992 syntynyttä ns. Helsingin sopimusta. Uuden sopimuksen myötä maailmassa on nyt kaksi globaalia rajavesistösopimusta. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Tapahtumia

Aiemmat Vesikirjeet