Tulosta

Vesialan uutiskirje 2/2016

22.6.2016

Vesien tila paranee teoilla - hae avustusta kesällä

 
Hyvällä vesienhoidolla on saavutettu tuloksia. Ekologisen tilan paraneminen on hidasta, mutta suunta on oikea. Ympäristöministeriöltä voi hakea avustusta vesien- ja merenhoidon konkreettisia toimenpiteitä edistäville hankkeille. Hakuaika on 25.5.–15.8.2016. Lue lisää

Sininen biotalous hyödyntää vesiluonnonvaroja sopusoinnussa vesiympäristön hyvän tilan kanssa

 
Sinisen biotalouden tavoitteena on hyödyntää nykyisiä vesiluonnonvaroja entistä älykkäämmin ja kestävämmin sekä tuottaa vastuullisesti uusia toimintamahdollisuuksia.  Apuna on uusi kansallinen kehittämissuunnitelma, joka on laadittu laajassa yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön luotsaamana. Lue lisää

Vaelluskaloille uusi nousureitti Kymijoella

 
Ministeri Tiilikainen avasi Korkeakosken kalatien 6.6.2016 Kymijoella. Kalatie mahdollistaa lohen, taimenen ja muiden vaelluskalojen nousun Korkeakosken voimalaitoksen padon ohi lisääntymisalueille. Kalojen nousua seurataan portaisiin asennetun videokameran ja laskurin avulla. Lue lisää

Kohinalla kohti vesiviisasta kiertotaloutta

 
Vesiviisasta kiertotaloutta tutkiva hanke nostaa usein unohdetut vesikysymykset keskiöön. Tavoitteena on minimoida vesivarojen kulutusta ja kuormitusta myös kiertotaloudessa sekä ottaa talteen veden sisältämät aineet ja energia ja käyttää ne uudelleen. Ratkaisuja etsitään mm. edistyneestä puhdistusteknologiasta ja vesiin kohdistuvien riskien hallinnasta. Lue lisää

Julkaisuja

Maailmalta

Tiedotteita

Aiemmat Vesikirjeet