Tulosta

Vesialan uutiskirje 2/2014

18.6.2014

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää kymmenien säännöstelylupien tarkistamista

 
Säännöstelylupien tarkistamistarvetta selvitetään parhaillaan useissa vesistöissä, jotta säännöstelyssä pystyttäisiin huomioimaan ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lupamuutoksista voi seurata useita vuosia kestäviä oikeuskäsittelyitä.  Lue lisää

Toimivilla menetelmillä turvetuotannon kuormitusta pienemmäksi

 
Turvetuotannon kuormitusta voidaan pienentää hyvin toimivilla vesienkäsittelymenetelmillä sekä ottamalla huomioon alueen maaperän ominaisuudet jo kaivuvaiheessa. Aihetta on viimeaikoina tutkittu useassa hankkeessa. Lue lisää

Suomen vesiohjelma Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa on käynnistynyt

 
FinWaterWEI-ohjelman uusi vaihe (2014-2017) tukee Kirgisian ja Tadzhikistanin vesivarojen kestävää ja oikeudenmukaista hallintaa. Näillä Keski-Aasian vesitorneina tunnetuilla runsasvetisillä mailla on mittavia haasteita vesivarojen oikeudenmukaisessa hallinnassa. Lue lisää

Monitavoitearviointi mukana Tourujoen kehittämisessä

 
SYKEssä laadittiin alkuvuodesta Jyväskylän Kankaan alueelle Tourujoen uomavaihtoehtojen monitavoitearviointi. Jyväskylän kaupunki hyödynsi arviointia Tourujoen kehittämissuunnitelman valmistelussa. Kankaan alue on tällä hetkellä Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke Lue lisää

Suositukset alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi päivitetty – ilmastonmuutos lisää tulvariskejä

 
Suositukset alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi säilyivät uusimpien tutkimusten mukaan pääosin samalla tasolla kuin edeltävät ohjeet vuodelta 1999. Ilmatieteen laitoksen mukaan Itämerellä meren pinnan nousun arvioidaan jäävän hieman maailmanlaajuisen keskiarvon alapuolelle  Lue lisää

Passiivikeräimet tavoittavat pienetkin haitallisten aineiden pitoisuudet

 
Passiivikeräimien avulla voidaan tutkia haitallisten kemiallisten yhdisteiden vedessä liuenneena olevaa pitoisuutta entistä tarkemmin. Menetelmällä saadaan esille myös sellaiset pitoisuudet, joita ei pystytä mittaamaan suoraan vesinäytteestä. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Tapahtumia

Aiemmat Vesikirjeet