Tulosta
  12.12.2013

Hyvää joulua!

Lahden seminaarissa verkostoiduttiin


Elokuussa pidetty vesistökunnostusverkoston seminaari kokosi yhteen suuren joukon vesistökunnostuksesta kiinnostuneita ihmistä Lahden Sibeliustalolle. Lämpimät kiitokset kaikille osallistuneille!  Seminaarin illallisristeilyllä luovutettiin ensimmäinen vesistökunnostuspalkinto limnologi Juha Kedolle, joka on vesistöjen kunnostuksen uranuurtaja Suomessa. 

Seuraava seminaari järjestetään Iisalmessa 11.-12.6.2014, varaa aika jo kalenteriisi!

Ymparisto.fi uudistui 

Vesistökunnostuksiin liittyvä tietopaketti löytyy uudesta ymparisto.fi -palvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesikunnostus. Vesistökunnostusverkoston sivuille kootaan tiedot tapahtumista, toimijoista ja hankkeista ja ne löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto. Molemmat sivukokonaisuudet ovat parhaillaan tekeillä ja valmistuvat tammikuun aikana.

*

Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli sai tunnustusta Oulussa

 
Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen kehittämä vesistökunnostuksen toimintamalli on valittu oululaiseksi teoksi nro. 53. 
Lue lisää
*

Pelaa järvesi kuntoon!

 
Hiidenveden kunnostushanke toteutti yhteistyössä vihtiläisen Mainostoimisto KN:n kanssa virtuaalisen järvikunnostuspelin, jonka avulla voi tutustua järven kunnostukseen.  Lue lisää
*

Helsingin lähteet kartoitettu

 
Varjankanpuiston-Broändan purolaakson lähteikköalue sekä siihen kiinteästi liittyvä Kurkimoision lähteikkö todettiin Helsingin upeimmiksi ja luonnontilaisimmiksi lähteikköalueiksi Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tekemässä kartoituksessa. Lue lisää
*

Hollolan Lahdenpohjan ranta-aluetta kunnostetaan

 
Hollolan Lahdenpohjassa on meneillään mittava rannan kunnostushanke. Lahdenpohja on Vesijärven lahti, joka kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiohjelmaan, Natura2000-verkostoon ja Kutajärven luonnonsuojelualueeseen. Lahdenpohjaa kunnostetaan AVI:n luvalla. Lue lisää
*

Onnistuvatko virtavesien sorastuskunnostukset – kutupesälaskenta avuksi

 
Kunnostuksessa jokiuoma kivetään ja siihen tehdään uusia soraikkoja lähistön sora-asemalta tuodulla soralla taimenen, lohen ja harjuksen kutupaikoiksi. Kunnostussoraikoiden todellisesta merkityksestä
kutupaikkoina ei kuitenkaan liene juurikaan tutkimustietoa. Lue lisää


*

Virtavesien hoitoyhdistys kunnostaa Vantaanjoen vesistöä

 
Virtavesien hoitoyhdistys ry (Virho) on kunnostanut Vantaanjoen vesistöä noin 15 vuoden ajan sekä talkoilla että työllisyysprojektilla. Kunnostustyön rinnalla Virho tekee laajaa suojelu-, valistus ja tiedotustyötä. Toiminnalla on saatu aikaan hyviä tuloksia. Lue lisää
*

Pirkanmaan kalastusalueilla määrätietoiset otteet taimenkantojen tilan parantamisessa

 
Pirkanmaalla toimivat kalastusalueet ovat lähteneet parantamaan virtavesien ja niissä elävien taimenkantojen tilaa. Toimintaa on tehty pitkään, mutta viime vuosien aikana toimintatavat ovat muuttuneet, kun selvitys- ja suunnitteluvaiheesta ollaan siirtymässä toteutukseen. Lue lisää
*

Pirkanmaan ensimmäiset virtavesien kunnostustalkoot

 
Pirkanmaan virtavesien ja taimenkantojen tilan parantamisessa otettiin aimo harppaus eteenpäin marraskuussa, kun Sastamalan Rautajoella järjestettiin Pirkanmaan ensimmäiset virtavesien kunnostustalkoot. Lue lisää
*

Pien-Saimaan kunnostus hyvässä vireessä

 
Pien-Saimaan kunnostus käynnistyi ripeästi poikkeuksellisen sinilevätalven 2008-2009 jälkeen. Neljän vuoden aikana työ on saatu hyvään vauhtiin ja hankkeita ja toimenpiteitä on käynnistynyt kiitettävästi. Lue lisää
*

Sininen Haapavesi -hankkeella ehkäistään vesialueen tilan heikkenemistä

 
Vuosina 2012-2014 toteutettavassa hankkeessa selvitetään Ruokolahden edustalla sijaitsevan Saimaan Haapaveden vesiensuojelullinen tila, ulkoiset kuormitustekijät ja ranta-alueiden vesiensuojelutarpeet. Lue lisää