Tulosta

Vesialan uutiskirje 1/2012

22.3.2012
*

Globaali vesi- ja ruokaturvallisuus vaativat yhdensuuntaisia ratkaisuja

 
YK:n maailman vesipäivä 22.3. ja lukuisat kansainväliset ympäristökokoukset keskittyvät tänä vuonna vesi- ja ruokaturvallisuuteen. Ruuantuotantoon kuluu yhä globaalisti ylivoimaisesti eniten vettä, vaikka teollisuuden ja kotitalouksien osuus kasvaa koko ajan. Suurinta osaa maailman niukkenevista vesivaroista hallinnoidaankin globaaleissa maatalouden tuotantoketjuissa. Lue lisää
*

Suomalainen vesiosaaminen näkyvästi esillä kuudennessa Maailman vesifoorumissa

 
Suomi osallistui Marseillessa 12.-17.3.2012 ensimmäistä kertaa omalla näyttelypaviljongilla, järjestyksessä kuudenteen, Maailman vesifoorumiin (World Water Forum). Kolmen vuoden välein järjestettävä maailman suurin vesialan tapahtuma sisältää konferenssin lisäksi näyttelyitä ja ministeritasoisen neuvottelukierroksen. Poliittisen prosessin tuotteena syntyi globaaliin vesipolitiikkaan kantaa ottava loppuasiakirja. Lue lisää
*

Verkostoitumalla kohti tehokkaampia vesistökunnostushankkeita

 
Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston toiminta käynnistyi lähes 150 osallistujan seminaarilla SYKEssä 26.1.2012. Tilaisuudessa ideoitiin verkoston ja sen toiminnan tulevaisuutta. Tärkeimmäksi tavoitteeksi lähes 60 organisaation edustajat nostivat vuorovaikutteisuuden lisäämisen eri kunnostustoimijoiden välillä. Lue lisää
*

EU:n vesipolitiikan uudet tuulet julkaistaan marraskuussa
- A Blueprint to Safeguard Europe's Waters

 
Komissio julkaisee marraskuussa tiedonannon EU:n vesipolitiikan nykytilasta ja suuntaviivoista. Tavoitteena on tunnistaa vesipolitiikan ja sen toimeenpanon puutteet sekä tehdä ehdotuksia niiden korjaamiseksi. Pääpaino on toimeenpanon parantamisessa sekä veteen liittyvien tavoitteiden huomioon ottamisessa muissa EU:n politiikoissa. Uudet avaukset liittynevät vesitehokkuuteen, veden hinnoitteluun ja tietopuutteiden korjaamiseen. Lue lisää
*

Vesilainsäädäntö ja hallinto uudistuvat Azerbaidžanissa ja Georgiassa

 
Azerbaidžanissa ja Georgiassa on käynnissä UNECE:n koordinoimat vesistrategian ja vesilainsäädännön uudistamishankkeet, jotka päättyvät 2012. SYKE tukee hankkeita arvioimalla kehittämistavoitteita ja niiden toteutettavuutta. Lue lisää
*

Suomalainen ensi kertaa Euroopan vesiyhdistyksen johdossa

 
Professori Pertti Seuna valittiin Euroopan Vesiyhdistyksen (European Water Association EWA) presidentiksi heinäkuun 2011 alusta lukien. Toimikausi kestää kaksi vuotta. Lue lisää
*

Järviwiki ruotsiksi ja englanniksi kätevästi kännykällä

 
Maaliskuussa vuoden täyttänyt Järviwiki – Suomen järvien oma verkkopalvelu – on tarjolla nyt myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Järvien perustiedot, tapahtumien mainostaminen ja havaintopaikkojen ylläpito onnistuvat jatkossa kolmella kielellä. Ennen kesää valmistuu lisäksi älypuhelimille räätälöity versio. Lue lisää
*

Kerro mielipiteesi Vesikirjeestä!

 
Uudistunut Vesikirje on nyt ilmestynyt vuoden verran. Osallistu kirjeen kehittämiseen kertomalla mistä haluaisit lukea jatkossa! Kyselyyn vastaaminen vie n. 5 min.

Ajankohtaista

Tiedotteita

Väitös: Uusia kustannustehokkaita keinoja haitallisten aineiden näytteenottoon (SYKE 20.3.2012)

Vuosikirja Suomen vesi-, lumi- ja jääoloista ilmestyi viimeisen kerran - nettipalvelu lopettaa satavuotisen perinteen (SYKE 9.3.2012)

Pielisen seudun asukkaat kannattavat Pielisen säännöstelyä
(SYKE 29.2.2012)

Metsätalouden tarpeisiin ojitetut suot voivat sopia turvetuotannon valumavesien puhdistamiseen
(SYKE 24.2.2012)

Turvemaiden käytön vesistövaikutuksien arviointiin kehitetään parempia biologisia menetelmiä
(SYKE 10.2.2012)

Turvetuotannon vesistöjä happamoittavan kuormituksen hallintaan etsitään keinoja
(SYKE 31.1.2012)

Hallien ja muiden laajakattoisten rakennusten lumikuormia tarkkailtava Etelä-Lapissa ja Etelä-Suomessa (SYKE 16.2.2012)

Helsinkiläiset arvostavat purovesistöjään
(SYKE 14.2.2012)

Kaivosalalle opas parhaista ympäristökäytännöistä
(SYKE 8.2.2012)

Väitös: Kaukokartoituksella voidaan arvioida järvien tilaa entistä kattavammin (SYKE 23.1.2012)

Tapahtumia

Kv-yhteistyö

Aiemmat Vesikirjeet