Tulosta

Vesialan uutiskirje 4/2011

20.12.2011
*

Joulutervehdys

 
Uudistunut Vesikirje on nyt ilmestynyt vuoden ajan ja käsissäsi on neljäs numero. Tilaajamäärä on ilahduttavan tasaisesti kasvanut ja on tällä hetkellä n. 900. Toivon, että olet saanut uutta tietoa kauttamme.  Jotta voisimme vielä parantaa kirjettämme, kaikki juttuideat ja kehittämisehdotukset ovat edelleen tervetulleita. Lue lisää

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012!

*

Uudessa vesilaissa muutoksia kunnostus- ja ruoppaushankkeiden luvitukseen 1.1.2012 alkaen

 
Uuden vesilain muutokset liittyvät mm. järvien vedenkorkeuden nostamiseen ja ruoppaushankkeiden luvanhakuun. Vesilainsäädännön keskeiset periaatteet säilyvät vuodenvaihteen lakiuudistuksessa ennallaan. Lue lisää
*

Vesiympäristölle haitallisten aineiden seuranta uudistuu

 
Vesien ja merenhoitoa koskevat laki- ja asetusmuutokset edellyttävät, että vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden seuranta uudistetaan. Tämä muuttaa useimpien EU-maiden pinta- ja rannikkovesien kemiallisen tilan luokittelua. Suomessa arvioidaan pintavesien kemiallisen tilan jäävän alle hyvän tason noin puolessa vesialueista. Lue lisää
*

Uudessa vesitalousstrategissa varaudutaan muuttuvaan ilmastoon ja vesioloihin sekä panostetaan yhteistyöhön

 
Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) syyskuussa uudistamassa vesitalousstrategiassa huomioidaan entistä tehokkaammin toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset niin kotimaassa kuin maailmallakin. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten vetämistä hankkeista siirrytään vähitellen asioiden edistämiseen laajojen yhteistyöverkostojen avulla asiakaslähtöisesti. Lue lisää
*

Suomi ja Meksiko edistävät vesialan yhteistyötä uudella sopimuksella

 
Meksikossa lokakuun 10. päivänä solmitun vesialan sopimuksen tavoitteena on edistää Suomen ja Meksikon välistä vesialan yhteistyötä ja kannustaa yksityisiä yrityksiä löytämään alan liiketoimintamahdollisuuksia. Sopimuksen allekirjoittivat Meksikon vesivirasto Conaguan pääjohtaja José Luis Luege Tamargo ja SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi. Lue lisää
*

Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatua kohennetaan kiihdyttämällä virtausta Kopinsalmessa ja Kivisalmessa

 
Läntisen Pien-Saimaan länsiosan vedenlaatua ja -sekoittumista parannetaan virtauksen kiihdyttämisellä Kopinsalmessa ja Kivisalmessa. Tämä lisäveden johtamisvaihtoehto Suur-Saimaalta Pien-Saimaalle osoittautui SYKEn selvityksessä tehokkaimmaksi eikä se edellytä nykyistä enempää lisävettä Suur-Saimaalta. Lue lisää
*

Maakuntajärvikilpailun voittajat hydrologin silmin

 
SYKEn organisoiman maakuntajärvikilpailun kulkua ja tuloksia on jo esitelty moneen kertaan. Itse juhlakaluja – maakuntiensa nimikkojärviä – ei kuitenkaan ole kovin systemaattisesti esitelty ja vertailtu. Tutkaillaanpa tässä hieman niiden hydrologisia piirteitä. Juhlakaluja on yhteensä 18 eikä 19, koska Säkylän Pyhäjärvi on kaksinkertainen voittaja. Lue lisää

Tiedotteita

Tapahtumia

Kv-yhteistyö

Aiemmat Vesikirjeet