Tulosta

Vesialan uutiskirje 3/2011

6.10.2011
*

Vesi ja vihreä talous puhuttivat YK:n Euroopan talouskomission alueen ympäristöministereiden kokouksessa

 
Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa järjestettiin 21.- 23. 9. seitsemäs YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) alueen ympäristöministereiden kokous. Kokouksessa oli kaksi pääteemaa, vesi ja vihreä talous. Varsinaisen ministerikokouksen lisäksi viikon aikana järjestettiin useita oheistapahtumia. Lue lisää
*

Uusi julkaisu kannustaa parantamaan yhteistyötä ja rajavesien tilaa Euroopassa ja lähialueilla

 
Syyskuussa julkaistu UNECE:n rajavesistöjen tilan katsaus pyrkii lisäämään tietoa ja sen kautta aktivoimaan hallituksia, jokikomissioita, erilaisia järjestöjä ja muita toimijoita parantamaan rajat ylittävien vesistöjen tilaa. Vesivarojen hyvää ja tasapuolista hallintaa vaikeuttavat eri maiden ja eri käyttömuotojen kilpailu vesivaroista. Lue lisää
*

SYKEn luotsaama FinWaterWEI-vesiohjelma hyvässä vauhdissa

 
Ulkoministeriön rahoittaman FinWaterWEI-vesiohjelman tavoitteena on vahvistaa EECCA-maiden vesivarojen kestävää käyttöä ja hallinnointia, vähentää veteen liittyviä kiistoja sekä edistää vesi- ja jätevesisektorin kehittymistä. Vesiohjelmassa on mukana 11 maata Keski-Aasiasta, Etelä-Kaukasialta ja Itä Euroopasta (EECCA-maat). Lue lisää
*

Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelu edistyy

 
Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua tehostetaan kokoamalla ja tuottamalla tietoa turvetuotannon ja metsätalouden vesistökuormituksesta sekä edistämällä vesiensuojelumenetelmien käyttöä koulutuksen ja omavalvonnan avulla. Pilottialueena toimii Saarijärven reitti. TASO -hanketta (2011–2013) koordinoi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Lue lisää
*

Tulvavaara-alueen asukkaiden tietoa
lisättävä – 8 suositusta avuksi

 
Tulvaviestintähankkeessa saatiin kahdeksan suositusta, joilla viranomaiset ja muut sidosryhmät pystyvät lisäämään tulvavaara-alueen asukkaiden tietoa ja varautumistaitoja. Suositusten avulla asukkaat parantaisivat itsensä, läheistensä ja omaisuutensa suojaamista tulvan sattuessa. Lue lisää

Tulossa

Tiedotteita

Tapahtumia

Kv-yhteistyö

Aiemmat Vesikirjeet