Tulosta

Vesialan uutiskirje 3/2015

7.10.2015

Uusia menetelmiä ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin

 
Ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin on kehitetty järjestelmällinen lähestymistapa, arviointikehikko ja työkalu. Nämä menetelmät edistävät eri asiantuntijoiden tekemien ympäristövaikutusten arviointien (tyypillisesti ns.YVA-prosessi) järjestelmällisyyttä ja yhdenmukaisuutta. Lue lisää

Säännöstelyjen kehittämishanke hyödyntää Pirkanmaan järvi-iltojen keskusteluja

 
Pirkanmaan asukkaat ja mökkiläiset ovat keskustelleet tänä syksynä aktiivisesti asiantuntijoiden kanssa järvien säännöstelystä ja kunnostuksista. Paikallisten näkemyksiä hyödynnetään tänä vuonna alkaneessa säännöstelyjen kehittämishankkeessa (PIRSKE) Lue lisää

Vesistökunnostuksiin liittyvä lainsäädäntö uudistui

 
Uudistettu vesistökunnostuslainsäädäntö kannustaa erityisesti paikallisia ottamaan vastuuta lähivesien hoidosta. Kunnostaminen on nyt selkeämpää, kun avustusten sääntely on koottu yhteen säädökseen, ja perusteet valtion osallistumiselle vesien kunnostuksiin ja vesistötoimenpiteisiin on uudistettu. Lue lisää

Saaristomeren vedenlaadun arviointiin uusi työkalu

 
Uusi selainpohjainen työkalu auttaa viranomaisia Saaristomeren vesienhoidollisten toimenpiteiden suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa. Tämän FICOS-työkalun avulla eri toimien vaikutuksia Saaristomeren tilaan voidaan helposti vertailla. Saaristomerimallia on tarkoitus soveltaa lähivuosina myös muille merialueille. Lue lisää

Lumi- ja jäätutkijat kokoontuivat Kuusamossa

 
Miten syntyy lumikinos, joka on riittävän suuri jääkarhuemolle synnytyspesäksi?  Miten lumen määrän satelliittimittauksia voidaan tarkentaa? Onko Jäämeren vesi makeutumassa? Mitä vauhtia maapallon jäätiköt sulavat?
Muun muassa näitä aiheita käsiteltiin, kun noin 40 jää- ja lumitutkijaa kokoontui elokuussa Kuusamossa. Lue lisää

Tiedotteita

Tapahtumia

Aiemmat Vesikirjeet