Tulosta

Vesialan uutiskirje 1/2014

12.3.2014

Kaivosten stressitestit paljastivat vesienhallinnan kehitystarpeita

 
Vuonna 2013 kaivoksille tehdyissä stressitesteissä nousi esille erityisesti vesien hallintaan liittyviä kehitystarpeita, vaikka poikkeustilanteisiin on kaivoksilla yleisesti varauduttu melko hyvin. Selkeitä kehittämiskohteita oli erityisesti pohjarakenteiden valvonnassa, poikkeuksellisten päästöjen havaitsemisessa ja hallinnassa Lue lisää

Hallitus haluaa vähentää vesihuollon riskejä


Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 218/2013 vp). Esityksen tavoitteena on varmistaa turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuus sekä edistää taajamatulvien hallintaa. Lue lisää

Uusia ohjeita ja työkaluja turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojeluun

 
Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojeluun on valmistunut tänä talvena paljon uusia ohjeita ja työkaluja, kun Keski-Suomen ELY-keskuksen TASO-hanke päättyi viime vuoden lopussa. Hankkeessa tuotettiin tietoa vesistökuormituksesta, päivitettiin suosituksia ja kehitettiin omavalvontaan uudet lomakkeet. Lue lisää

Satelliittiradiometriasta uusi työkalu lumen vesiarvon seurantaan

 
Mikroaaltohavaintojen soveltuvuutta lumen vesiarvon seurantatyön kehittämiseen tutkitaan SYKEn hankkeessa. Satelliittiradiometriaan perustuva uusi tekniikka voi muuttaa seurantatyön luonteen perusteellisesti, vaikka havaintojen tulkintaan tarvitaan lisäksi tietoja lumipeitteen paikallisista ominaisuuksista. Lue lisää

Vesi vihreän talouden teemana - kartoitus Suomen tilanteesta

 
Vihreä talous ja vesi tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia ja haasteita erilaisille toimijoille Suomessa ja kansainvälisesti. Suomella on hyvät edellytykset edistää vihreää taloutta vesiasioiden osalta. Muutos kohti vihreää taloutta tarvitsee siirtymää tukevaa politiikkaa ja investointeja. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Tapahtumia

Aiemmat Vesikirjeet