Tulosta

Vesialan uutiskirje 1/2013

28.2.2013

Korkein hallinto-oikeus linjaa vesivoiman kalataloushaittojen lieventämistä

 
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tammikuun 2013 lopussa antamissaan päätöksissä linjannut vanhojen vesivoimalaitosten lupien muuttamista äärimmäisen uhanalaisten kalakantojen säilyttämiseksi. Päätöksille yhteistä on, että niiden myötä toiminnanharjoittajat velvoitetaan joko selvittämään voimalaitospatojen ohi rakennettavia kalateitä tai juoksuttamaan jokivettä vanhaan uomaan. Lue lisää

Uusia käytäntöjä ja työkaluja tulossa YVA- ja SOVA-hankkeiden tueksi

 
Suomen ympäristökeskuksen johdolla toteutetaan vuosina 2012–2015 laaja YVA- ja SOVA-menettelyiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävä kehittämishanke IMPERIA. Hankkeessa luodaan järjestelmällinen tapa vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja tulosten dokumentointiin sekä asiantuntijoiden, sidosryhmien ja kansalaisten näkemysten vertailuun. Lue lisää

Winwin-ratkaisuja vesienhoidon ja tulvariskien hallintaan

 
Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty tänä vuonna uusia arviointimenetelmiä, joilla selvennetään tulvariskien hallinnan toimenpiteiden vaikutuksia vesienhoitoon ja päinvastoin. Valuma-alueille suunniteltavien toimenpiteiden huomiointi sekä vesienhoidon että tulvariskien näkökulmasta ehkäisee ristiriitoja, edistää molempien tavoitteiden saavuttamista ja johtaa parhaimmillaan molempia hyödyttäviin ratkaisuihin. Lue lisää

Vesienhoidon toteutumisesta ensimmäinen väliarvio

 
Vesienhoidon toteutumisen ensimmäisen väliarvion mukaan toimenpiteitä on saatu hyvin käyntiin monilla toimialoilla, mutta paljon tehtävää on vielä edessä. Vuodenvaihteessa valmistuneessa arviossa selvitettiin, miten vesienhoitosuunnitelmissa ehdotettujen yli 5000 toimenpiteen toteutuksessa on edistytty ensimmäisen kolmen vuoden aikana.
Lue lisää

Paimionjokea kunnostetaan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöllä

 
Paimionjoki on Saaristomereen virtaavista joista suurin sekä valuma-alueeltaan että virtaamaltaan. Paikalliset asukkaat ja yhteisöt ovat yhdessä työskennelleet joen tilan parantamiseksi. Omaehtoinen toiminta sai alkunsa, kun Someron Vesiensuojeluyhdistys keräsi ja luovutti vuonna 2008 Someron kunnalle kansalaisadressin, jonka oli allekirjoittanut yli 500 henkilöä. Lue lisää

Ympäristö.fi -sivut uudistuvat – myös vesisivujen osoitteet muuttuvat kesän kynnyksellä

 
Ympäristöhallinnon verkkosivustojen ilme ja rakenne uudistuvat vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on tehdä sivuista helpommin jäsennettävät ja käytettävät. Uudistuksen myötä eri organisaatioiden roolit ja tehtävät erottuvat selkeämmin. ELY-keskusten tuottama alueellinen tieto sijoitetaan uudessa ymparisto.fi:ssä ko. aiheen valtakunnallisen sivun yhteyteen. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Tapahtumia

Kv-yhteistyö

Aiemmat Vesikirjeet