Havaintotoiminnan järjestelyryhmien antamat havainnoinnin ohjausilmoitukset kartalle: Tarkastettavat alueet ja niiden havainnoinnin tilanne - Kansalaishavainnointia 2021: Ovatko lähteet säilyneet?

Tämä lomake on tarkoitettu havainnointia järjestäville yhdistyksille ja organisaatioille yleiseen käyttöön. Tämän lomakkeen käyttäjälle ei tarvitse antaa etukäteen käyttöoikeuksia. Käyttäjän on kuitenkin erillisten ohjeidensa mukaan ilmoitettava kohtiin Lisätietoja ja Havaitsija-, ilmoittaja- tai havaintokertatunnus tietoja siten, että havainnoinnin ylläpito tunnistaa ilmoituksen tulleen asianmukaiselta havainnointia ohjailevalta taholta.

Tämän ilmoituslomakkeen käytöstä sovitaan aina erikseen ELY-keskusten, SYKE kansalaishavaintojen ylläpidon tai havaintoneuvonnan kanssa

Tällä lomakkeella ja tässä sekä ilmoituslomakkeella näkyvällä tarkastettavien alueiden kartta-aineistolla ohjattavan havainnoinnin tarkoituksena on etsiä lähteitä eli pohjaveden purkautumiskohtia ja tarkastaa niiden tila. Kartalle rajattujen alueiden tai erikseen merkittyjen lähteiden tilannetta on tarkoitus käydä paikan päällä katsomassa.

Varsinainen havaintoilmoituslomake esittää saman taustakartan tarkastettavista kohteista kuin tässä näkyvä tarkastettavien kohteiden kartta.

Tältä kartalta voit katsella tällä hetkellä yleisesti havainnoinnille annettuja ohjeita. Tämän linkin voit jakaa tarvittaessa myös ahkerimmille havaitsijoille toimintaohjeeksi. Sen kautta ei voi antaa lisää toimintaohjeita.

Tämä karttailmoituslomake on tarkoitettu havainnoinnin järjestelyryhmälle havaintotoiminnan ohjaamista varten: ELY-keskusten lisäksi kuntien työntekijät, luontokartoittajat, erilaiset yhdistykset jne voivat ohjata havainnointia pyytämällä lisättäviksi kartalle nähtäville uusia kohteita, tai kertoa kohteiden valmistumisesta.

Tällä lomakkeella voit pyytää SYKE paikkatieto- ja kansalaishavainto-operaattoreita lisäämään tai poistamaan tarkastettavia alueita. Lisäksi voit merkitä mitkä alueet on jo tarkastettu, ja millä alueilla pitäisi vielä käydä tarkastamassa tilanne.

Lomakkeen avulla voit myös pyytää poistamaan ilmoituksia pois kartoilta näkymästä: Joko arkistoiden ne tarkastettujen alueiden kanssa, tai poistamaan näkyvistä kelvottomaksi osoittautuneita havaintoja.

Täytä erityisesti kohdat Lisätietoja ja Havaitsija-, ilmoittaja- tai havaintokertatunnus saamiesi ohjeiden mukaan.

Ilmoitukset jotka on tehty erikseen sopimatta tai ohjeita noudattamatta jätetään huomiotta ja poistetaan muita päivitystoimenpiteitä tekemättä.


Kartan oikeasta yläkulmasta voit vaihtaa taustakartaksi vaikkapa ilmakuvan (MML Ortokuva) tai jonkin muun taustakartta-aineiston.


Mahdolliset arvot ja niitä vastaavat toiveet tai toimenpiteet

1:Tarkastettu - Järjestelyryhmä merkinnyt havainnoinnin tarkastettavalla alueella riittävän

2:Lisähavainnoitavaksi - Järjestelyryhmä toivoo erityisesti tältä tarkastettavalta alueelta lisää havaintoja

3:Lisättävä - Järjestelyryhmä toivoo tähän koordinaattipisteeseen uutta tarkastettavaa aluetta

4:Lisätty - SYKE lisännyt uuden tarkastettavan alueen

5:Poistettava - Järjestelyryhmä toivoo tämän tarkastettavan alueen poistoa

6:Poistettu - SYKE poistanut tarkastettavan alueen

7:Arkistoitavaksi - Järjestelyryhmä toivoo tarkastettavan alueen ja sitä koskevien havaintojen arkistointia hyväksyttynä lopullisena aineistona

8:Salattavaksi - Järjestelyryhmä toivoo yksittäisen ilmoituksen tai ilmoitusten listan poistamista käytettävästä aineistosta (virheellinen tai muuten avoimena aineistona levitettävästi kelpaamaton ilmoitus)


Havaintotietojen keräämistä järjestävät tekijät ja hankkeet:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Pirkanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Suomen ympäristökeskus (SYKE) : Finnish Environment Observatory (FEO)

Tietoja aineistoista

Kartalla näkyvän ilmoitusaineiston lähde, sen tietojen käyttölisenssi ja lomakkeella ilmoitettujen tietojen tallennusaineisto:

feowells_setcheckedwellsinarea_service_code_202105061532062 / CC4.0-BY SYKE, CitobsDB kansalaishavainnot.fi 

Kartalla esitetään julkaistut ilmoitukset viimeisimmiltä 90 päivältä.

Tarkastettavien lähteiden kartta-aineisto on käytettävissä osoitteessa https://services2.arcgis.com/11yekre9tJo7Eqb5/arcgis/rest/services/Lahteet/FeatureServer

Ilmoitustunnus tältä lomakkeelta lähetetyille tiedoille: FEO_crowdsource:53

Ilmoitukset saatavissa avoimena tietona API-rajapinnasta myös JSON muodossa.

Kaikki tarkastettavat alueet ovat annetun karttakoordinaattipisteen ympärille määriteltyjä ympyröitä, joiden säde on 25 metriä.

Tarkastettavien kohteiden yksilöivä tunnus paikkatietoaineistossa: ORIG_FID

Tarkastettavien kohteiden alueille osuvien ilmoitusten yksilöivä tunnus merkitään hashtagilla paikkatietorajauksen tiedon mukaisesti ilmoituksiin: #_FEOWellsID_ + kohteen yksilöivä tunnus


Aineiston käyttöoikeudet ja vastuut, tietosuoja: SYKE CitobsDB käyttöehdot

Ilmoita kerätyssä aineistossa havaitsemistasi virheistä, kysy neuvoa ongelmatilanteissa tai lähetä parannusehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen havaitsemaan@ymparisto.fi