Auta selvittämään lähteiden ja niiden ympäristöjen tilaa!

Tarvitsemme sinun apuasi lähteiden tilan selvittämiseen. Lähteellä tarkoitetaan yleisesti luontokohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle.

Vuoden 2021 kokeilun jälkeen aineistojen analyysiä

Vuoden 2021 kokeilu Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY keskusten alueella on kerättyjen aineistojen analysointivaiheessa. Voit jatkaa omaksi iloksesi havaintojen keräämistä, niiden myöhempienkin havaintojen tarkempaan analyysiin palaamme myöhemminkin, mutta nyt aktiivisempi kokeileminen kansalaishavaitsijoiden kanssa tästä aiheesta on hallinnon puolesta tauolla: Selvitämme nyt millaisiiin asioihin kerättyjä tietoja voi käyttää.

Näin voit auttaa

Vinkkejä

Vuonna 2021 havaintokampanjan alueena ovat Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Näet tarkastettavien lähteiden sijainnit havaintokampanjan alueella kartalla sinisinä 50 m ympyröinä tai pisteinä näytettävän kartan mittakaavasta riippuen. Havaintokampanjan ulkopuolisille alueille tarkastettavia alueita ei ole merkitty, mutta voit toki ilmoittaa tiedot havainnoistasi muidenkin alueiden lähteistä: Näille havainnoille saattaa olla käyttöä myöhemmin, mutta havaintokampanjan alueelta havaintotiedot otetaan nyt käyttöön.

Kartan oikeasta yläkulmasta voit vaihtaa taustakartaksi vaikkapa ilmakuvan (MML Ortokuva) tai jonkin muun taustakartan.

Voit tallentaa havainnon, jos kartta on zoomattu niin lähelle, että sijaintikunnan nimi on näkyvissä.

Vapauta kartalta oman sijaintisi kohtaan osoittava risti vasemman alakulman lukkosymbolista. Siirrä sitten tuo ilmoitettavan paikan osoittava risti löydetyn lähteen kohdalle. Risti pysyy jatkuvasti näytetyn kartan keskellä. Kartan vasemmasta yläkulmasta voit siirtyä koko näytön karttatilaan.

Pelkistetty ilmoituslomakekartta uusille havainnoille sopii tottuneen havaitsijan kännykkäkäyttöön: Ohjeet ja muut tiedot on karsittu pois näkyvistä klikattavan linkin taakse.

Klikkaa kysymyksille annettuja vaihtoehtoja, niin saat valitsemistasi vaihtoehdoista tietoja ja ohjeita. Uusi klikkaus samaan vaihtoehtoon poistaa klikatun vaihtoehdon valinnan.Ilmoitetut havainnot viimeisimmiltä 1000 päivältä: Onko tällä alueella lähde?

1: On - Lähde löytyi

2: Kuiva - Lähde löytyi, mutta se oli havaintohetkellä kuivunut

3: Ei - Tarkastettavalta alueelta ei löytynyt lähdettä

4: Tiedoksi - Kuvia ja lisätietoja tarkastettavasta alueesta


Kansalaishavainnointikampanja 2021: Ovatko lähteet säilyneet?

Kansalaishavainnoinnin kampanjan tavoitteena 2021 on selvittää Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan lähteiden tila.

Lähteellä tarkoitetaan kohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle. Lähteet vaikuttavat lähiympäristönsä kosteus- ja lämpöolosuhteisiin, mikä vuoksi niiden ympärillä ja lähteissä esiintyy aivan omanlaistaan kasvillisuutta ja monia harvinaisia lajeja. Luontotyyppeinä ne ovat uhanalaisia.

Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan merkityistä lähteistä osan tiedetään hävinneen maankäytön muutosten seurauksena. Vielä ei kattavasti tiedetä mitkä lähteet ovat säilyneet ja mitkä ovat mahdollisesti tuhoutuneet. Kartalle rajattujen alueiden lähteiden tilannetta on tarkoitus käydä paikan päällä katsomassa.

Näiden tietojen keräämistä järjestävät tekijät ja hankkeet:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Pirkanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Suomen ympäristökeskus (SYKE) : Finnish Environment Observatory (FEO)

Havaintojen katseluun ja ilmoittamiseen ovat käteviä myös seuraavat sivustot

Käyttäjätuki, käyttöoikeudet ja tekniset tiedot

Kartalla näkyvän ilmoitusaineiston lähde, sen tietojen käyttölisenssi ja lomakkeella ilmoitettujen tietojen tallennusaineisto:

feowells_checkwellsinarea_service_code_202105171552518 / CC4.0-BY SYKE, CitobsDB kansalaishavainnot.fi 

Kartalla esitetään julkaistut ilmoitukset viimeisimmiltä 1000 päivältä.

Tarkastettavien lähteiden kartta-aineisto on käytettävissä osoitteessa https://services2.arcgis.com/11yekre9tJo7Eqb5/arcgis/rest/services/Lahteet/FeatureServer

Ilmoitustunnus tältä lomakkeelta lähetetyille tiedoille: FEO_crowdsource:53

Havainnot saatavissa avoimena tietona API-rajapinnasta myös JSON muodossa.

Aineiston käyttöoikeudet ja vastuut, tietosuoja: SYKE CitobsDB käyttöehdot

Ilmoita kerätyssä aineistossa havaitsemistasi virheistä, kysy neuvoa ongelmatilanteissa tai lähetä parannusehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen havaitsemaan@ymparisto.fi