Ilmoitettujen havaintojen kartta: Ovatko lähteet säilyneet?

Tarkemmat ohjeet ovat myös käytettävissä.Ilmoitetut havainnot: Onko tällä alueella lähde?

1: On - Lähde löytyi

2: Kuiva - Lähde löytyi, mutta se oli havaintohetkellä kuivunut

3: Ei - Tarkastettavalta alueelta ei löytynyt lähdettä

4: Tiedoksi - Kuvia ja lisätietoja tarkastettavasta alueesta


Näiden tietojen keräämistä järjestävät tekijät ja hankkeet:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Pirkanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Suomen ympäristökeskus (SYKE) : Finnish Environment Observatory (FEO)

Kartalla näkyvän ilmoitusaineiston lähde, sen tietojen käyttölisenssi ja lomakkeella ilmoitettujen tietojen tallennusaineisto:

feowells_checkwellsinarea_service_code_202105171552518 / CC4.0-BY SYKE, CitobsDB kansalaishavainnot.fi 

Kartalla esitetään julkaistut ilmoitukset viimeisimmiltä 1000 päivältä.

Tarkastettavien lähteiden kartta-aineisto on käytettävissä osoitteessa https://services2.arcgis.com/11yekre9tJo7Eqb5/arcgis/rest/services/Lahteet/FeatureServer

Havainnot saatavissa avoimena tietona API-rajapinnasta myös JSON muodossa.

Aineiston käyttöoikeudet ja vastuut, tietosuoja: SYKE CitobsDB käyttöehdot

Ilmoita kerätyssä aineistossa havaitsemistasi virheistä, kysy neuvoa ongelmatilanteissa tai lähetä parannusehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen havaitsemaan@ymparisto.fi