Tulosta

Vesialan uutiskirje 2/2011

15.6.2011
*

Valtakunnallinen leväseuranta uudistui – seuraa ja osallistu uudessa Järviwikissä

Valtakunnallinen sisävesien ja Itämeren sinileväseuranta käynnistyi kesäkuun alussa ensimmäistä kertaa SYKEn perustamassa uudessa Järviwiki-palvelussa. Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä muuta tietoa esim. pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Näin Järviwikiin toivotaan saatavan lisää havaintoja ja uusia havaintopaikkoja, sillä asiantuntijoiden levähavaintopaikkoja on koko Suomessa vain noin 320. Lue lisää
*

ELY-keskusten ehdotukset tulvariskialueista kuultavina 30.6. asti

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi ovat kuultavina 1.6.–30.6.2011, jolloin alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset voivat esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Riskit on arvioitu merkittäviksi 21 alueella, joista 18 sijaitsee vesistöjen varrella sisämaassa ja kolme rannikolla. Lue lisää
*

Kunnat arvioivat hulevesitulvien riskin – kuulemiset loppuvuodesta 2011

 
Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo/Salon Seudun Sanomat
Kunnat päättävät merkittävän hulevesitulvariskialueen nimeämisestä ja järjestävät asiasta kuulemisen tämän vuoden loppupuolella. Päätökset pitää toimittaa paikalliseen ELY-keskukseen 22.12.2011 mennessä. SYKEn tekemän ennakkokyselyn perusteella 48 kuntaa arvioi, että kunnan alueella on ollut tai voi tulevaisuudessa esiintyä merkittäviä hulevesitulvia. Lopulliset luvut saattavat muuttua, koska kuntaliitto tarkensi kriteereitä kyselyn jälkeen. Lue lisää
*

Euroopan jokiluonto tulee kärsimään vesipulasta

Itä-Euroopan jokiluonnon ekosysteemit tulevat monin paikoin kärsimään, kun ilmasto lämpenee. Etelä-Euroopassa myös ihmisen käytettävissä oleva veden määrä vähenee, kertoo uusi EU-tutkimus. Lue lisää
*

Uusi tutkimusohjelma edistää SYKEn vesitutkimusta

 
SYKEn uuden Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tutkimuksen monitieteisyyttä, laatua ja vaikuttavuutta. Erityisenä tavoitteena on kehittää vesiluonnon ja vesivarojen yhdennettyjä mallityökaluja, joilla voidaan ennakoida ja arvioida ihmistoiminnan aiheuttamia paineita ja vaikutuksia. Lue lisää

Ajankohtaista

Julkaisuja

Tapahtumia

Kv-yhteistyö