Tulosta
  16.12.2016

Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita

 
 Talvista näytteenottoa Puulavedelle 1967. Maataloushallituksen
vesiensuojelutoimiston diblomi-insinööri Mirja Särkkä käsittelee vesinäytteitä.
Tarvikkeet kulkevat kätevästi moottorikelkan reessä. Kuva: Olavi Sandman

Suomen vesistöt olivat kehnossa kunnossa 1900-luvun puolivälin jälkeen. Töölönlahti haisi, Jyväsjärven vesi syövytti perämoottorit piloille ja Päijännettä pidettiin menetettynä tapauksena. Sitten tapahtui käänne.

Lähes sadan henkilön kokemukset kansissa

Vesien vuoksi-teos kokoaa yhteen lähes sata suomalaista vesiensuojelun vaikuttajaa, entisistä tehtaanjohtajista vesihallituksen virkamiehiin ja käytännön puurtajiin. Kirjoitusten ja haastattelujen pohjalta on syntynyt elämänmakuinen tarina suomalaisen vesiensuojelun vaiheista. Siinä kuvataan sekä alan hallinnon ja lainsäädännön kehitystä että eri osa-alueilla (yhdyskunnat, teollisuus, maatalous jne.) tehtyjä toimia ja tuloksia. Myös vapaaehtoinen vesiensuojelutyö sekä alan koulutus ja tutkimus nousevat esiin.

Tunteita herättäviä haastatteluja

Suuri osa kirjaan haastatelluista tai kirjoittaneista henkilöistä pääsi uppoutumaan uudestaan jopa vuosikymmenten takaisiin tapahtumiin työelämässä. He olivat kiitollisia, kun menneistä asioista ollaan vielä aidosti kiinnostuneita. Haastattelutuokiot olivat hyvin lämminhenkisiä ja osaa tapahtumista muisteltiin ripauksella huumoria. Monet henkilöt olivat haastattelijoille ennestään tuttuja työuran varrelta, mikä varmasti edesauttoi henkilökohtaisten näkemysten esilletuontia.

Aineisto tutkijoiden käytettävissä

Noin 300-sivuinen kirja etenee kronologisesti. Leipätekstin lomassa on "laatikoita", joissa eri henkilöt muistelevat tapahtumia oman työuransa varrelta. Laatikoissa kuvataan esimerkiksi sitä, miten metsäteollisuudessa keksittiin ruveta käyttämään elohopeaa putkistojen puhdistamiseen, tai sitä, kuinka ministeriöiden kansliapäälliköt ja vesihallituksen pääjohtaja sopivat keskenään vesihallituksen kohtalosta. Vain pieni osa kaikista kerätyistä kirjoituksista, muisteluista ja muusta aineistoista mahtuu kirjaan. Suurin osa aineistosta tallennetaan niin, että ne ovat myös myöhemmin tutkijoiden käytettävissä.

Kirja osana Suomi 100- ohjelmaa

Vesien vuoksi on eloisa kuvaus suomalaisesta vesiensuojelusta yli sadan vuoden ajalta. Teoksen arvo piilee siinä, että tapahtumista kerrotaan selkeästi ja kaunistelematta. Samalla päästään kurkistamaan kulissien taakse: nähdään, kuinka hataralla tietopohjalla lähdettiin monesti liikkeelle sekä miten tietojen ja taitojen vähitellen karttuessa vesiasiat alettiin saada hallintaan. Kirja julkistetaan Maailman vesipäivänä 22.3.2017. Julkaisija on Suomen Vesiyhdistys ry ja päärahoittaja Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Kirja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa: http://suomifinland100.fi/project/vesiensuojelun-vaiheita/.

Kirjan tilaus:

Vesien vuoksi –suomalaisen vesiensuojelun vaiheita (toimittaneet Eeva-Liisa Hallanaro, Erkki Santala ja Sanna Vienonen, 290 sivua, ISBN 978-952-9606-20-7) on tilattavissa vesiyhdistyksen kotisivuilta www.vesiyhdistys.fi. Ennakkohinta 28.2.2017 saakka 28 €, minkä jälkeen 34 € + toimituskulut.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Erkki Santala, erkkijsantala@gmail.com
(Huom. J-kirjain etu- ja sukunimen välissä)


Paluu etusivulle