Tulosta

Vesialan uutiskirje 4/2016

16.12.2016

Suomesta vipuvoimaa Andien alueen vesiyhteistyölle

 
Andien alueen hydrologisten ja meteorologisten laitosten johtajien palaute kolmevuotisesta PRASDES-projektista oli mieluisaa kuultavaa SYKEn projektipäällikölle Johanna Korhoselle marraskuisessa päätösseminaarissa Ecuadorissa. Projektin parhaaksi saavutukseksi osallistujat nostivat yhteistyön vahvistumisen eri tasoilla. Lue lisää

Virtsassa piilevät miljoonat valuvat hukkaan

 
Virtsa on lannoiteteholtaan keinolannoitteen veroinen ja täyttää lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset. Virtsalla lannoittaminen on viljelijälle taloudellisesti kannattavaa, mikäli sen sisältämille ravinteille on tarvetta ja kuljetusmatkat pysyvät kohtuullisina. Noin 10 % maatalouden keinolannoitteista voitaisiin korvata hyödyntämällä virtsaa. Lue lisää

Peltoja käsiteltiin kipsillä tänä syksynä - jokivesi jo kirkastunut

 
Peltojen kipsikäsittely parantaa viljelymaan mururakennetta ja vähentää siten sekä maa-ainekseen sitoutuneen että liukoisen fosforin kuormitusta. Peltojen kipsikäsittelyn soveltuvuutta laajaan vesiensuojelukäyttöön parantamaan Saaristomeren tilaa tutkitaan Helsingin yliopiston ja SYKEn toteuttamassa SAVE-hankkeessa. Lue lisää

Pohjavesien merkitystä ekosysteemeille korostettu

 
Pohjavesiin liittyvät säädökset ovat tarkentuneet marraskuussa, kun uusi vesienhoitoasetuksenmuutos astui voimaan. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa pohjavesialueiden määrittämistä ja luokitusta sekä suojelusuunnitelmien laadintaa. Lue lisää

KiertoVesi-hanke tähtää lannan käytön lisäämiseen

 
Lannan peltoviljelykäyttöä, sen vesistövaikutuksia sekä käytön kasvattamista mineraalilannoitustarpeen vähentämiseksi tarkastellaan SYKEn ja LUKEn yhteisessä KiertoVesi-hankkeessa. Kuormitusmalleihin perustuvassa tutkimuksessa vertaillaan pellolla ja vesistössä tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia. Lue lisää

Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita

 
Suomen vesistöt olivat kehnossa kunnossa 1900-luvun puolivälin jälkeen. Töölönlahti haisi, Jyväsjärven vesi syövytti perämoottorit piloille ja Päijännettä pidettiin menetettynä tapauksena. Sitten tapahtui käänne. Vesien vuoksi-teos kokoaa yhteen lähes sata suomalaista vesiensuojelun vaikuttajaa, entisistä tehtaanjohtajista vesihallituksen virkamiehiin ja käytännön puurtajiin. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Aiemmat Vesikirjeet