Tulosta

Vesialan uutiskirje 4/2013

18.12.2013

RiverWikillä ja verkostoitumalla osaamista ja intoa virtavesikunnostamiseen

 
Virtavesien kunnostaminen Euroopassa on edennyt merkittävin askelin RESTORE-hankkeen ansiosta. Hanke julkaisee loppuraporttinsa joulukuussa. Tärkeimpänä tuloksena syntyi jokikunnostushankkeiden RiverWiki-palvelu. Hanke kokosi kannustavia esimerkkejä kunnostuksista ympäri Eurooppaa. Lue lisää

SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto Tulvakeskus aloittaa 1.1.

 
Uusi Tulvakeskus on SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkostona toimiva tulvapalvelu. Se vastaa valtakunnallisesta tulvaennustamisesta ja -varoittamisesta sekä vesi- ja tulvatilannekuvan ylläpitämisestä yhteistyössä ELY-keskusten ja pelastusviranomaisten kanssa. Lue lisää

Suomi aktiivinen vesivaroja ja terveyttä koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä

 
Suomi on monipuolisesti mukana lukuisissa vesiasioita edistävissä kansainvälisissä sopimuksissa ja niiden toteuttamisessa. Viimeksi marraskuun lopulla Suomi sai tärkeän roolin YK:n vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan (Protocol on Water and Health) kokouksessa Oslossa Lue lisää

Suomenlahti-vuosi 2014 tuo uutta kansainvälistä yhteistyötä Itämeren suojeluun

 
Vuosi 2014 on Suomen, Viron ja Venäjä yhteinen Suomenlahden kestävän käytön parantamiseen keskittyvä teemavuosi. Kolmen maan tutkijat tuottavat aiempaa kattavamman arvion lahden tilasta, mikä tuo konkreettisia toimenpide-ehdotuksia päätöksentekoon. Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus erikoistuu rakennettujen vesistöjen kunnostamiseen

 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus erikoistuu jatkossa rakennettujen vesistöjen kunnostamiseen, erityisesti koskikunnostuksiin ja kalatieasioihin. Erikoistumisen tavoitteena on tehostaa resurssien käyttöä. Asiasta sovittiin vuoden 2014 tulosneuvotteluissa maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Tapahtumia

Aiemmat Vesikirjeet