Tulosta
 

Luonnon kirjo kertoo monimuotoisesta luonnosta

20.1.2010
Edessäsi on ensimmäinen luonnon monimuotoisuudesta kertova uutiskirje. Sen takana ovat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ulkoasiainministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetusministeriö, Suomen ympäristökeskus, Metsähallituksen luontopalvelut ja Yleisradio.

Jutut käsittelevät luonnon monimuotoisuutta eri näkökulmista: yksittäisistä lajeista ekosysteemeihin,

luonnon taloudellisista arvoista aineettomiin hyötyihin, Suomesta muihin maanosiin.
Uutiskirje ilmestyy vuoden 2010 ajan. Toimitukseen voi lähettää vinkkejä asioista, joita kirjeessä tulisi käsitellä.

Miksi uutiskirje?

Vuosi 2010 on YK:n julistama kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden teemavuosi. Tänä vuonna täyttyvät kansainväliset tavoitteet vähentää merkittävästi biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä tai jopa pysäyttää se.

Uutiskirjeellä tuetaan monien eri tahojen ponnisteluja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Tavoitteena on saada monimuotoisuus julkiseen keskusteluun, jotta tiedostaisimme sen merkityksen niin ihmis- eläin- kuin kasvikunnalle.

Kansainvälisesti teemavuosi huipentuu lokakuussa 2010 Japanissa pidettävään Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 10. osapuolikokoukseen. Siellä päätetään vuoden 2010 jälkeisistä tavoitteista turvata luonnon monimuotoisuus ja keinoista, joilla onnistumista mitataan.

Lisätiedot

Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 509 8654, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Teksti: Katja Huumo, ympäristöministeriö ja Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus

Palaa etusivulle