Tulosta
  29.11.2016

Ajankohtaista

Save the date!

Vesistökunnostusverkosto järjestää ensimmäisen talviseminaarinsa Lahdessa 26.1. yhdessä Päijät-Hämeen vesijärvisäätiön, Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen ja maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Perinteinen vuosiseminaari puolestaan pidetään 13.-.14.6.2017 Tampereella. Lisää tietoa tapahtumista saat seuraamalla verkoston tapahtumakalenteria ja Facebook-sivuja.

Kampanjointia ja uusia sisältöjä www-sivuille

Alkuvuonna käynnistyy Suomen juhlavuoden kunniaksi Sata suomalaista vesistötekoa -kampanja, jossa kannustetaan tuomaan esiin hyviä esimerkkejä isoista ja pienistä teoista, joilla vesien tilaa on voitu parantaa. Tekoja esitellään eri yhteyksissä ja niistä kootaan yhteenveto verkoston sivuille. Mieti jo valmiiksi oma vesistötekosi ja liity mukaan kampanjaan heti tammikuussa!

Verkoston www-sivuilta löytyy uusia sisältöjä, kuten esimerkiksi vesistökunnostuksen alueellisten toimijoiden listaus ja videot jaoteltuna eri aihepiireittäin. Sivuille luodaan uusia tietosisältöjä jatkuvasti.
*

Vesien tilan parantaminen hallituksen kärkihankkeena


 
Hallitus on myöntänyt kärkihankkeelle ”Kiertotalouden läpimurto – vesistöt kuntoon” lisärahoitusta vuosille 2016–2020. Rahoitusta haetaan suoraan ympäristöministeriöltä. Lue lisää
*

Kolmen helmen joet -hankkeessa suojellaan raakkuja

 
Pirkanmaalla on hyvässä vauhdissa uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun suojeluun keskittyvä Kolmen helmen joet -hanke. Sen tavoitteena on parantaa raakun ja sen väli-isäntänä toimivan taimenen elinympäristön laatua. Lue lisää
*

Paimionjoella tekoja kalakantojen parantamiseksi

 
Paimionjoella työskennellään kalakantojen tilan parantamiseksi. Paimionjoki-yhdistys on käynnistänyt kaksi hanketta, joissa selvitetään joen kalaston nykytilaa ja elinmahdollisuuksia sekä kunnostetaan jokeen laskevia sivupuroja. Lue lisää
*

Kiintoaineen suuri määrä hämmästyttää Jäälissä

 
Jäälinjärveen tulevan veden kiintoainepitoisuus oli tärkeimpiä syitä sille, että Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys perustettiin vuonna 2011. Vuoteen 2014 mennessä oli selvinnyt, että Jäälinjärven kiintoaineilmiö on massiivinen. Lue lisää
Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkoston www-sivuille on koottu tietoa kunnostuksen eri osa-alueista. Verkostoon voi liittyä tilaamalla tämän uutiskirjeen ja tykkäämällä verkostosta Facebookissa.