Tulosta
  28.5.2015

Ajankohtaista

 
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari järjestetään kesäkuussa Raumalla. Seminaariin on tulossa runsas joukko vesistöistä kiinnostuneita ihmisiä ympäri Suomea. Ehdotuksia vuoden vesistökunnostaja-palkinnon saajaksi ja  kysymyksiä vesistökunnostusklinikalle  voi lähettää 3.6. saakka osoitteeseen liisa.hamalainen@ymparisto.fi

Vesienhoidon netti-TV:n vesistökunnostusvideot löytyvät vesistökunnostusverkoston Youtube-kanavalta ja verkoston www-sivuilta. Verkoston suunnitteluryhmälle voi halutessaan lähettää linkkejä hyviin kunnostusvideoihin sivuille lisättäväksi.

Verkosto löytyy nyt myös facebookista, käy tykkäämässä ensimmäisten joukossa!
*

Lohikalat Karjaanjoelle - vesistövisio 2021 kutsuu yhteistyöhön

 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) laatima Lohikalat Karjaanjoelle vesistövisio 2021 on otettu hyvin vastaan Karjaanjoen vesistöalueen kunnissa ja toimenpiteisiin lohikalojen palauttamiseksi halutaan sitoutua. Lue lisää
*

Vesienhoidon, kalastuksen järjestämisen ja kalakantojen hoidon tavoitteet yhdeksi suunnitelmaksi Puulavedellä

 
Etelä-Savon Puulavedelle on valmistunut maa- ja metsätalousministeriön pilottihankkeena vesistön käytön, hoidon ja kunnostuksen suunnitelma vuosille 2015–2019. Suunnitelmassa kalastukseen ja kalavesien hoitoon on yhdistetty vesienhoitoon liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Lue lisää
*

Ravintoketjukunnostus avuksi lintuvesien ja kosteikkojen hoidossa

 
Suomen kosteikkolinnusto on taantunut viime vuosikymmeninä. Taantumisen yhtenä syynä on lintujen elinympäristönään käyttävien lampien, järvien ja kosteikkojen rehevöityminen. Uusien tutkimustulosten mukaan tiheä särkikalakanta voi rajoittaa vesilintujen määrää. Lue lisää
*

Seuranta auttaa kunnostajia

 
Seuranta on tärkeä osa vesien kunnostamista ja hoitoa. Tuloksien avulla voidaan jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja siten kehittää kunnostustoimintaa vaikuttavammaksi ja kustannustehokkaammaksi. SYKEssä laaditaan yhtenäistä ohjeistusta seurannan toteuttamiseen. Lue lisää
*

Tulossa:

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää Pulahdus 2015-vesiensuojelutempauksen sunnuntaina 12. heinäkuuta. Tapahtuman tarkoituksena on tehdä jättimäinen yhteishyppy veteen puhtaiden vesien puolesta.
Lue lisää

Pirkanmaalla järjestetään ensi syksynä kolme järvi-iltaa, jotka on tarkoitettu kaikille lähivesien tilasta kiinnostuneille. Järvi-illoissa kuullaan ja keskustellaan vesien tilasta, vesistöjen säännöstelystä, järvien ja virtavesien kunnostusmenetelmistä, esimerkkihankkeista, hankerahoitusmahdollisuuksista ja muusta vesiin liittyvästä. Lue lisää

Lisää tapahtumia verkoston tapahtumakalenterissa