Tulosta
  20.11.2015

Ajankohtaista

Vesistökunnostusverkoston YouTube-kanavalle on syksyn aikana tallennettu videoita vesistöihin liittyvistä tapahtumista. Lähiaikoina kanavalle on tulossa taltioinnit mm. lintuvesien ja kosteikkojen hoitoa käsitelleestä seminaarista ja Silakkasoudusta.

Verkoston www-sivuille on valmisteilla opetusmateriaalit vesistöjen kunnostamisen eri aihepiireistä. PowerPoint-esitykset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa.

Vuosiseminaari järjestettiin kesäkuussa Raumalla yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin kanssa. Seminaari kokosi jälleen suuren joukon vesistökunnostajia yhteen. Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon sai VIRHO ansiokkaasta työstään mm. pienvesien tilan parantamiseksi. Vuoden 2016 seminaari järjestetään Lappeenrannassa 7.-9.6. yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa, varaa aika jo kalenteriisi!

Vesistökunnostusverkosto on myös facebookissa: www.facebook.com/vesistokunnostusverkosto
*

Varsinais-Suomessa tarjolla apua vesiensuojeluun

 
Varsinais-Suomen VEERA-hankkeen (2015-2016) tavoitteena on tukea paikallisia toimijoita vesiensuojelutyössä. Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa on mm. järjestetty niittotalkoita, luentoja kuivakäymälöistä ja edistetty rantalaiduntamista. Kaikki alueen asukkaat ovat tervetulleita ideoimaan vuoden 2016 toimenpiteitä! Lue lisää
*

Osakaskunnat kunnostajiksi

 
Vesien hoitoon tarvitaan mukaan uusia vapaaehtoisia toimijoita, kun valtion ja kuntien resurssit vähenevät. Yhteisten vesialueiden osakaskunnat ovat vesialueiden omistajia ja oikeustoimikelpoisia organisaatioita, joilla on hyvät edellytykset kunnostaa ja hoitaa vesistöjä. Pienien osakaskuntien yhdistyminen parantaa osakaskuntien vaikutusmahdollisuuksia. Lue lisää
*

Untamojärven ranta-asukkaiden aktiivisuus palkittiin

 
Etelä-Karjalan Untamojärvellä on usean vuoden ajan tehty vesiensuojelua talkootyönä ranta-asukkaiden voimin. Järven tilan parantamiseksi on mm. asennettu heinäpaaleja laskuojiin, niitetty vesikasvillisuutta, opastettu ihmisiä jätevesien käsittelyssä ja vesiensuojelussa sekä tehty imuruoppausta. Lue lisää
*

Vantaa vietti purojen teemavuotta

 
Vantaalla on vietetty purojen teemavuotta 2015. Tavoitteena on ollut parantaa tietoisuutta lähiluonnosta ja toimia konkreettisesti puroluonnon hyväksi. Vantaalla on vuoden aikana mm. kunnostettu taimenen kutusoraikkoja viidellä purokohteella ja suunnattu luontoretkiä purojen varsille. Lue lisää
*

Kalajoen vesienhoitoryhmä kokoaa kunnostajat yhteen

 
Kalajoen vesistöalueella on huomattu yhteistyön kehittämisen merkitys vesistökunnostushankkeiden edistämisessä. Vuosina 2012–2013 toimineessa Meidän Kalajoki -hankkeessa perustettiin Kalajoen vesienhoitoryhmä, joka muotoutui monialaiseksi vesienhoidosta kiinnostuneiden toimijoiden neuvottelukunnaksi. Lue lisää
*

Uudet kosteikot vähensivät Jäälinjärven kuormitusta

 
Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Jäälinjärven valuma-alueelle rakennettujen kosteikoiden vaikuttavuutta tutkittiin kuluneena kesänä vesianalyyseillä. Kiimingin-Jäälin vesinhoitoyhdistys halusi selvittää vaikuttavatko Korteojan ja Kalamäen kosteikot Jäälinjärveen tulevan veden laatuun. Lue lisää
Osallistu kansainväliseen Vaelluskalapäivään omalla tempauksellasi!

The World Fish Migration Platform kutsuu kaikki kalakantojen tilan parantamisesta kiinnostuneet tahot mukaan järjestämään tapahtumia osana 21.5. järjestettävää kansainvälistä Vaelluskalapäivää. Tavoitteena on kiinnittää huomiota maailman vaelluskalakantojen tilaan tuhansien ihmisten voimin ympäri maailmaa. Lue lisää: www.worldfishmigrationday.com