Tulosta

Vesialan uutiskirje 4/2015

15.12.2015

Kaivosten vesienhallinta tehostuu uudella työkalulla

 
Ensi keväänä valmistuu kaivosten luonnon- ja prosessivesien yhteinen vesitaseen hallintajärjestelmä, joka vähentää mm. rankkasateisiin ja tulviin liittyviä riskejä. Jatkuvasti päivittyvä järjestelmä kertoo kaivosalueiden todelliset vesimäärät ja vesitaseen. Menetelmää kehitetään parhaillaan WaterSmart-hankkeessa Siilinjärven kaivoksella. Lue lisää

Ilmastonmuutos koettelee Itämerta, entä sen valuma-alue?

 
Itämeren alueen ilmastonmuutosraportti BACC II (Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin) julkaistiin viime keväänä. Itse meren osalta käsiteltiin tapahtuneita muutoksia ja tulevaisuuden skenaarioita jo silloin laajasti. Muutokset tulevat olemaan rajuja.  Lue lisää

Puhdas vesi ja hyvä sanitaatio kaikille vuonna 2030

 
YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa, että puhdas vesi ja hyvä sanitaatio kuuluvat kaikille vuonna 2030. Tämä kestävän kehityksen tavoite edellyttää muun muassa parantamaan vedenkäytön tehokkuutta ja suojelemaan veteen liittyviä ekosysteemejä.  Lue lisää

Asukkaat halukkaita maksamaan Lappeenrannan pohjavesien turvaamisesta

 
Yli puolet Lappeenrannan asukkaista haluaa maksaa vähintään 0,50 euroa kuukaudessa puhtaan pohjaveden turvaamisesta. Arvio perustuu vuoden 2014 lopulla tehtyyn kyselyyn, jossa maksuhalukkuutta pohjavesien turvaamiseksi selvitettiin ensimmäistä kertaa. Lue lisää

Puuta tulisi hyödyntää enemmän virtavesien elinympäristökunnostuksissa

 
"Puuta tulisi käyttää nykyistä enemmän virtavesien elinympäristökunnostuksissa, koska se monipuolistaa kalojen ja muiden virtavesien elinympäristöä tehokkaammin kuin yksinomaan kivien lisääminen purouomaan”, muistuttaa Oulun yliopistossa tutkijana toiminut Pauliina Louhi Metsätalouden vesiensuojelupäivillä 22.9.2015. Lue lisää

Virtavesien lehtikarikkeen hajoaminen kertoo vesistön tilasta

 
Virtavesien pohjalle kertyvän lehtikarikkeen hajoamisprosessi muuttuu maankäytön vaikutuksen seurauksena. ”Jokien rakenteelliset ja toiminnalliset mittarit tilan arvioinnissa”- hankkeen tutkimuksissa  maatalous ja metsäojitukset purojen valuma-alueilla vähensivät sekä pohjaeläinten että mikrobien monimuotoisuutta ja lisäsivät yksittäisten lajien runsautta. Lue lisää

Suuressa LIFE-hankkeessa Freshabit kunnostetaan vesistöjä ja kehitetään yhteistyötä

 
Metsähallituksen koordinoimassa Freshabit-hankkeessa kunnostetaan vesistöjä ja etsitään uusia toimintatapoja kahdeksalla kohdealueella ympäri Suomea. Tammikuussa alkava hanke on poikkeuksellisen iso 30 kumppanin ponnistus, jossa mukana mm. 7 ELY-keskusta, SYKE ja ympäristöministeriö. Lue lisää

Tiedotteita

Tapahtumia

Aiemmat Vesikirjeet