Tulosta

Vesialan uutiskirje 4/2014

16.12.2014

Vaelluskalat houkuttelivat kansainvälisiä asiantuntijoita

 
Vaelluskalakantojen taantuminen ja luontaisen lisääntymisen edistäminen kokosivat laajan joukon alan toimijoita yhteen. Asiantuntijat, yrittäjät ja mm. järjestöt verkostoituivat pohtimalla yhdessä ratkaisuja 8. - 9.10. Kalamarkkinoille, eli rakennettujen vesien tilan parantamiseksi järjestetyille tiede- ja tekniikkapäiville Lue lisää

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi kaikkia toimialoja

 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on liitettävä kiinteästi toimialojen arkeen ja käytettävissä tulee olla tarvittavat riskien arviointi- ja hallintamenetelmät. Näin linjataan 20.11.2014 vahvistetussa kansallisessa ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmassa, jossa kerrotaan tavoitteet ja lähivuosien toimenpiteet. Lue lisää

Biologiset indikaattorit vedenlaatua parempia happamuuden ilmentäjiä

 
Jokivesien eliöstö, kuten piilevät ja kalasto, ilmentävät vesistön happamia olosuhteita, vaikka vedenlaadun seurannalla ei happamuutta havaittaisikaan. Tämä käy ilmi Kalajoen vesistöalueen kartoituksissa vuosina 2013 ja 2014. Perinteiset vedenlaadun seurantatulokset kuvaavat tilannetta näytteenottoajankohtana, mutta eliöstössä havaitaan pitkän aikavälin vaihtelun aiheuttamia muutoksia. Lue lisää

Purojen äärelle innostetaan uuden esitteen avulla

 
Purokunnostajien tueksi on valmistunut uusi esite, jonka toivotaan innostavan uusia ja vanhoja tekijöitä purojen äärelle. Myötätuulta on nähtävissä myös asukkaiden asenteissa: maksuhalukkuuden vahvistumisesta on saatu näyttöä. Purojen tilan parantaminen on ollut tavoitteena kahdessa tänä vuonna päättyvässä SYKEn yhteistyöhankeessa. Lue lisää

Järviwiki laajenee Itämerelle

 
Vuodesta 2011 käytössä ollut Järviwiki on nyt myös Meriwiki. Palveluun on lisätty sivut Itämerelle, sen eri osa-alueille ja kaikille Suomen rannikon luokitelluille pintavesimuodostumille. Järvi- ja meriwikiin on myös siirretty Itämeri-sanakirjan sisältöä vuodenvaihteessa lakkautettavasta Itämeriportaalista. Lue lisää

Kiinalaiset hydrologit ammentavat vesialan osaamista SYKEssä

 
SYKEssä vierailee parhaillaan kolme kiinalaista hydrologia Guangdongin maakunnasta kahdesta eri instituutista. He tulivat Suomeen täydennyskoulutukseen saadakseen lisää työkaluja tulvasuojeluun, vesivarojen hallintaan ja vesistöjen kunnostukseen. Lue lisää

Tiedotteita

Tapahtumia

Uusia julkaisuja

Aiemmat Vesikirjeet