Tulosta

Vesialan uutiskirje 3/2012

15.10.2012

Ovatko maapallon järvet lämpenemässä?

 
Kysymykseen, ovatko maapallon järvet lämpenemässä, etsittiin vastausta kansainvälisessä tutkijatapaamisessa Nebraskan yliopistossa kesäkuussa. Koolla oli 40 tutkijaa kaikkiaan 15 maasta ja Suomesta paikalla oli hydrologi Esko Kuusisto. Alustavien tulosten mukaan pintaveden lämpötila oli noussut jaksolla 1985–2009 etenkin Pohjois-Amerikan ja Keski-Euroopan järvissä. Lue lisää

Yhdyskuntajätevesien puhdistusta on jatkuvasti parannettu

 
Taajamiin suuntautuneen muuttoliikkeen sekä puhdistamoiden ja viemäröinnin rakentamisen myötä jätevesien käsittelyä on jatkuvasti parannettu 1970-luvulta lähtien. Kehitystä on tapahtunut erityisesti orgaanisen ja happea kuluttavien aineiden sekä fosforin osalta. Lue lisää

Rajavesien käyttöä säätelevien sopimuksien kehittäminen uudessa vaiheessa

 
Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ulkoasiainministeriö isännöivät 3.-4.syyskuuta Helsingissä 20-vuotisen Helsingin sopimuksen juhlaseminaaria. Monien avainpuhujien puheissa yksi pääviesteistä oli rajavesisopimuksien kehittäminen, sillä rajavesien hoito kaikilla muilla tavoilla on vaikeampaa ja alttiimpaa konflikteille. Lue lisää

Vesi, ruoka ja energia – kokonaisvaltainen tarkastelutapa vihreän talouden edistämiseksi

 
Vesi, ruoka ja energia ovat hyvinvoinnin osatekijöitä. Tutkimuksessa ja päätöksenteossa näitä on kuitenkin yleensä käsitelty erillisinä haasteina. Rio+20 kokousta varten todettiinkin tarpeelliseksi kehittää kansainvälisenä yhteistyönä lähestymistapaa, joka suuntautuu veden, energian ja ruoan turvaamisen monitahoisiin sidoksiin (The Water, Energy and Food Security Nexus). Lue lisää

Taihu-järven sinileväennusteiden kehittäminen

 
SYKE on mukana Kiinan Taihu-järven sinileväennusteiden kehittämisessä. Järveen kohdistuu voimakas teollisuuden ja asumajätevesien kuormitus ja järvi onkin nopeasti rehevöitynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämä näkyy mm. laajoina sinileväkukintoina, joiden ennustamiseksi ja estämiseksi Kiinan valtio on panostanut paljon viime aikoina. SYKEn Vesikeskuksen malliyksikön tutkijat ovat mukana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa 'Lakes in the trouble'. Lue lisää

WaterFinns ry – toimintaa vesiasioiden parissa kehitysmaissa

 
 

WaterFinns ry on yli 10 vuotta toiminut, kaikille vedestä kiinnostuneille avoin, vesihuoltoon keskittynyt kansalaisjärjestö. Sen tavoitteena on edistää veteen liittyviä teemoja, kuten vesivarat, vesiluonto, vesistöt, kastelu ja vesihuolto sekä sanitaatio, kehittämällä vesialan ammattiosaamista kehitysmaissa ja siirtymätalouksien maissa. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Tapahtumia

Kv-yhteistyö

Aiemmat Vesikirjeet