Tulosta

Vesialan uutiskirje 2/2015

16.6.2015

Suomen tuella vettä köyhille ja päätösvaltaa naisille Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa

 
Suomen FinWaterWEI II-vesiohjelma auttaa Kirgisiaa ja Tadzhikistania ratkomaan puhtaaseen veteen liittyviä haasteita mm. edesauttamalla naisten osallistumista päätöksentekoon ja kehittämällä laboratorioiden laatutyötä. Ihmisten terveys ja naisten osallistuminen päätöksentekoon ovat päätavoitteina yhdessä ohjelman kahdestatoista hankkeesta Tadzhikistanin Aynin ja Rudakin alueilla. Lue lisää

Vesiseurantojen näytteenottoa voidaan jopa harventaa laadun kärsimättä

 
Valtakunnallisten vedenlaatuseurantojen näytteenotossa päästään riittävään tarkkuuteen, vaikka näytteitä otettaisiin monissa kohteissa nykyistä harvemmin. Tämä selvisi tuoreessa SYKEn arvioinnissa, jossa käytettiin ensimmäistä kertaa tilastollisia kriteerejä seurantatulosten laadun arvioinnissa. Lue lisää

Kymijoen kalakantaa vahvistetaan - kutusoraikkoja rakennetaan helikopterilla

 
Kymijoen lohille ja taimenille rakennetaan tänä vuonna uusia kutusoraikkoja luontaisen lisääntymisen tueksi. Ilmasilta-hankkeessa kuljetetaan koskiin 1700 kuutiota soraa helikopterilla. Uusia soraikkoja rakennetaan lokakuuhun mennessä noin 4000 m2. Lue lisää

Purojen luonnontilan arviointi onnistuu paikkatietoaineistoilla

 
Purojen tilaa on mahdollista arvioida suuntaa-antavasti paikkatietoaineistoilla ilman laajoja maastoinventointeja. Tämä selvisi SYKEn hankkeessa, jossa testattiin menetelmää vaelluskalojen lisääntymiseen soveltuvien alueiden määrittelyssä Iijoella. Lue lisää

Jätevedenpuhdistamoiden läpi kulkeutuu vesistöihin kemikaaleja ja mikrobeja

 
Haitallisia aineita ja mikrobeja joutuu vesistöihin nykyaikaisista jätevedenvedenpuhdistusmenetelmistä huolimatta. Vaikka mikrobeita ja kemikaaleja poistetaan jätevedestä tehokkaasti, puhdistustehot eivät riitä nykyisille suurille pitoisuuksille. Lue lisää

Virtavesien hoitoyhdistys (VIRHO) valittu vuoden vesistökunnostajaksi

 
Vuoden vesistökunnostaja -palkinto myönnettiin 9.6.2015 Virtavesien hoitoyhdistykselle (VIRHO), joka on tehnyt yli 20 vuotta laaja-alaista ja pitkäjänteistä työtä vesistöjen tilan parantamiseksi. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin pääsääntöisesti Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Hämeen alueella. Lue lisää

Tiedotteita

Tapahtumia

Aiemmat Vesikirjeet