Tulosta

Vesialan uutiskirje 2/2012

20.6.2012

Kerro mielipiteesi Vesikirjeestä!

 
Osallistu Vesikirjeen kehittämiseen kertomalla mistä haluaisit lukea jatkossa! Kyselyyn vastaaminen vie n. 3 min.

Vesien ekologisen tilan luokittelumenetelmien yhdenmukaistaminen EU:ssa valmistuu tänä vuonna

 
Yhdenmukaistamisen tavoitteena on saada kaikista EU-maista tasalaatuista tietoa vesien ekologisesta tilasta niin, että tieto perustuu vertailukelpoisiin luokitusmenetelmiin. Komission päätös eri maiden luokitusmenetelmien luokkarajoista valmistellaan tänä vuonna EU:ssa yhteistyössä vesipuitedirektiivin sääntelykomitean kanssa. Tilan arviointi ja luokittelu on tärkeä vesienhoidon osa. Lue lisää

Viisaampaa vesien tilaluokittelua – WISER-tutkimushanke eurooppalaisen vesienhoidon tukena

 
Wiser-hankkeessa kehitettiin uusia indikaattoreita, työkaluja ja menetelmiä ekologisen tilan kokonaisvaltaiseksi määrittämiseksi Euroopan sisä- ja rannikkovesissä. Useat Euroopan valtiot soveltavat suoraan WISER-hankkeen tuottamia indikaattoreita omaan vesienhoitoonsa ja tilaluokitteluunsa. Käytännön sovelluksien lisäksi hanke on julkaissut yli 150 tieteellistä kirjoitusta. Lue lisää

Kalatiestrategia osana vesienhoitotyötä

 
Vaelluskalakantojemme heikko tila puhuttaa tutkijoita, viranomaisia ja kalastuksen harrastajia. Vilkastuneen keskustelun taustalla ovat mm. tuore kalatiestrategia ja vireillä oleva kalastuslain uudistus, jotka ovat tuoneet uutta toivoa jokikutuisten vaelluskalakantojemme tulevaisuudelle. Lue lisää

Oppia tulvariskien hallinnan sidosryhmäyhteistyöhön Rovaniemeltä

 
Erilaisten intressien yhteensovittamiseen ja sidosryhmäyhteistyöhön tulvariskien hallinnan suunnittelussa etsittiin toimintamalleja Rovaniemellä. Monitavoitearviointi edisti tulvariskien hallinnasta käytävää keskustelua ja sidosryhmien näkemysten hyödyntämistä. Lue lisää

Entistä tarkempaa tietoa jokiuomista tulvien ja elinympäristöjen arviointiin

 
Uudenlaisten, pinnan muotoja kuvaavien topografia-aineistojen avulla voidaan aiempaa tarkemmin ennustaa tulvia ja parantaa tulvakarttoja sekä tutkia jokidynamiikkaa. Lisäksi nämä aineistot tarkentavat ja nopeuttavat jokien elinympäristöjen mallinnusta ja tuovat uutta tietoa ilmastoskenaarioiden vaikutuksien arviointiin. Lue lisää

Ympäristövirtaama-käsite avuksi turvaamaan rakennettujen jokien ekosysteemejä myös Suomessa

 
Ympäristövirtaama-käsitettä ja sen periaatteita tulisi hyödyntää Suomessa erityisesti rakennettuihin jokivesiin. Ympäristövirtaama-käsite on kehitetty keinoksi turvata joille mahdollisimman luonnonmukainen virtaama. Maailmalla käsitettä on käytetty mm. tärkeiden kalalajien, jokivarsien kasvillisuuden, vedenlaadun ja pohjaveden turvaamiseksi. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Ongelmallista vesiruttokasvustoa poistetaan Kuusamojärvellä uusin menetelmin; vesilläliikkujia pyydetään varomaan koealuetta Partastenlahdella (SYKE ja Kuusamon kaupunki 15.6.2012)

Ilmastonmuutos muuttaa jokien virtaamien ja järvien vedenkorkeuksien vuodenaikaisia vaihteluja (SYKE 14.6.2012)

Leväseurannan 15. vuosi käynnistyy, kansalaisilta toivotaan havaintoja (SYKE 7.6.2012)

Väitös: Ilmastonmuutos vaikuttaa tulviin ja vesivaroihin Suomessa tällä vuosisadalla (SYKE 28.5.2012)

Talkoovoimin Longinojaa kunnostamaan (SYKE, Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Uudenmaan ELY-keskus 22.5.2012)

Maakuntajärvikilpailun venepalkinto ojennetaan Jyväskylässä (SYKE 21.5.2012)

Vedenkorkeus lähenee vahinkorajaa nyt myös Rovaniemellä, Kittilässä edelleen tulvauhka
(SYKE ja Lapin ELY-keskus 20.5.2012)

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelylaitteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi v. 2013(SYKE 9.5.2012)

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelymenetelmien ympäristövaikutuksissa on eroja (SYKE 3.5.2012)

Haja-asutuksen jätevesijärjestelmät toimivat hyvin - jäteveden purkuun voi liittyä terveysriskejä(Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yliopisto, Savonia, SYKE ja THL 3.5.2012)

Kotimaisen kirjolohen ympäristövaikutus on pienentynyt viidenneksellä (MTT, RKTL ja SYKE 25.4.2012)

Maailman vesipäivänä puhutaan veden ja ruuan riittävyydestä (SYKE ja Suomen Vesiyhdistys ry 21.3.2012)

Tapahtumia

Kv-yhteistyö

Aiemmat Vesikirjeet