Tulosta

Vesialan uutiskirje 1/2016

15.3.2016

Kyselyt motivoivat kansalaisia osallistumaan alueensa suunnitteluun

 
Erilaiset asukaskyselyt ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi aktivoida asukkaita osallistumaan suunnitteluun. Samalla kun tutkijat saavat tietoa asukkaiden näkemyksistä, asukkaat oppivat uutta alueestaan ja sen suunnitelmista – ja yhä useammat haluavat vaikuttaa. SYKEssä on viime vuosina toteutettu useita vesienhoitoon ja tulviin liittyviä kyselyjä, joissa aktivoitumisvaikutus on huomattu. Lue lisää

Liukoisten ravinteiden kuormitus pelloilta vesiin kasvussa Pyhäjärviseudulla

 
Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus Säkylän Pyhäjärveen laskevalla Yläneenjoen vesistöalueella ei ole laskenut toivotulla tavalla, selviää SYKEn uudesta tutkimuksesta. Kun ravinnekuormituksen aikasarjoista suodatettiin virtaaman vaikutus pois, havaittiin että typpikuormituksessa oli tasaista ja jatkuvaa nousua yli 30 vuoden jaksolla. Myös nitraattitypen ja liukoisen fosforin kuormitus on ollut nousussa 1990-luvulta lähtien. Lue lisää

Uuden lainsäädännön mukaan kaikki pohjavesialueet määritellään uudelleen

 
Pohjavesialueiden määrittelyä ja sen valmistelua koskeva asetus astuu voimaan tänä keväänä. Maaliskuun lausuntokierroksella kommentoidaan pohjavesialueiden rajauksen ja luokittelun sekä suojelusuunnitelmien ohjeistusluonnosta. Lue lisää

RESTORE ja GISBLOOM esimerkillisiä EU-hankkeita

 
SYKEn hankkeet menestyivät EU-komission tekemässä Life Environment -projektien arvioinnissa. Jokien kunnostusmenetelmiä käsitellyt RESTORE valittiin yhdeksi kahdeksasta ”Best of the Best”-hankkeesta. Järvien leväkukintojen vähentämiseen ja kansalaisten osallistumiseen tähtäävä GISBLOOM -hanke puolestaan ylsi ”Best”-luokkaan. Lue lisää

Valuma-alueita rajaamaan

 
Rakentamisessa ja kaikessa maankäytön suunnittelussa tarvitaan tietoa veden virtaussuunnista ja esimerkiksi vedenjakaja-alueista. Nyt valuma-alueiden rajauksia ei tarvitse enää tuhertaa korkeuskäyrien perusteella peruskartoilta, vaan rajaukseen on valmistunut sähköinen työkalu. Lue lisää

Maa-aineslupatieto nyt kaikkien saatavilla

 
Keskeiset maa-aineksen ottamislupatiedot ovat olleet kaikkien saatavilla marraskuusta 2015 lähtien SYKEn tuottamana avoimena rajapintapalveluna. Lupatietoja on mahdollista tarkastella internetselaimella yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen kiviainesvarantotietojen kanssa SYKEn julkisessa ”Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot” -karttapalvelussa. Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedotteita

Aiemmat Vesikirjeet