Kylapoluilla

Historialliset kartat

Kerkonjoensuu

Suomen taloudellinen kartta 1944, 1:100 000, 3224. Maanmittaushallitus. Uudenmaan maamittauslaitoksen arkisto. 

Maanmittaushallitus valmisti vuosina 1912-55 taloudellisia karttoja mittakaavassa 1:100 000. Kartan pohja-aineistona käytettiin pitäjänkarttoja, merikarttoja, venäläisten julkaisemia topografisia karttoja ja ilmakuvia. 

Keltaiset alueet ovat peltoja ja vihreät niittyjä. Vaaleansiniset alueet mantereella ovat suoalueita. 
Maantiet ja yksityistiet on merkitty punaisella viivalla. Vesialueilla pisteviivat merkkaavat väylää. 


© Maanmittaushallitus

Taloudellisesta kartasta löytää vielä muutamat vanhat tiet, jotka eivät enää ole käytössä: 
1) Selkämäntien Rokkalasta pohjoiseen niityille
2) Kylätie Vesterilän Paanalasta Sillanmäelle Rokkalan eteläpuolelle, jossa on aikoinaan ollut silta ja myöhemmin lossi Kerkonjoen yli.

Toisaalta tieverkosto on täydentynyt näiltä ajoilta ja erityisesti poikittaisliikennettä varten on tehty teitä Rastunsuon yli ja Palvalahden kautta. Kaikkia kapeita kärryteitä tähän 1:100 000 mittakaavan karttaa ei ole merkitty.

Takaisin Kerkonkosken historialliset kartat -sivulle

Lähde:
Niemelä, Osmo, 1998. Suomen karttojen tarina 1633-1997. Näin Suomi kartoitettiin katseltavaksi. Maanmittauslaitos, Karttakeskus Oy, Suomen kartografinen Seura. Helsinki.
Päivitetty 7.7.2000,
Kimmo.Haapanen@ymparisto.fi / Pohjois-Savon ympäristökeskus