Tulosta
 

Vähiten kehittyneet maat haavoittuvia ilmastonmuutokselle

15.5.2014
  Pepetua Latasin
 Tuvalulaisen Pepetua Latasin koralliatollista
muodostuva kotimaa uhkaa jäädä meren pinnan
alle ilmaston muuttuessa.
”Minun kotimaani uhkaa jäädä meren pinnan alle”, kertoo Pepetua Latasi Tuvalun saarivaltiosta Tyyneltä valtamereltä.  ”Sopeutumistoimet ilmastonmuutokseen ovat meille elämän ja kuoleman kysymys.” Latasi edusti Tuvalun ympäristöministeriötä Suomen rahoittamassa työpajassa Tansaniassa. Työpajassa käsiteltiin vähiten kehittyneiden maiden ilmastonmuutoksen sopeutumistyötä.

Ilmasto muuttuu, ja pääasiallinen syy on ihmisten tuottamat kasvihuonekaasut. Joillain alueilla sateet lisääntyvät ja tulevat entistä rajuimpina. Toisilla alueilla taas kuivuuskausista tulee pitempiä ja ankarampia. Meren pinta kohoaa ja vuoristojen jäätiköt sulavat. Tämä kaikki pitää ottaa huomioon maiden kehityssuunnittelussa.

Asiantuntijaryhmä pohtii sopeutumista

YK:n ilmastosopimuksen osapuolet ovat päättäneet, että kaikkien maiden tulisi tehdä sopeutumissuunnitelmat, jotka tähtäävät vuosikymmenten päähän. Tämä päätös on suunnattu erityisesti vähiten kehittyneille maille. Ne ovat köyhyytensä vuoksi kaikkein haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ilmastosopimus on perustanut asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on tukea kehitysmaita niiden laatiessa sopeutumissuunnitelmiaan. Matti Nummelin, ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston ympäristöalan neuvonantaja, on yksi asiantuntijaryhmän jäsenistä. Ryhmä piti kokouksen helmikuun lopulla Tansanian Dar es Salaamissa.

Asiantuntijaryhmä on jo laatinut yleisohjeet siitä, minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon, kun pitkän aikavälin sopeutumissuunnitelmia laaditaan. Kuitenkin kaikilla mailla on omat erityishaasteensa, ja sopeutumissuunnitelmat täytyy räätälöidä kunkin maan erityistarpeisiin. Tansanian työpajaan oli kutsuttu vähiten kehittyneiden maiden edustajien lisäksi parikymmentä sopeutumistoimien asiantuntijaa täydentämään laadittuja yleisohjeita.

 Nepalin Batu Uprety
Ilmastosopimuksen vähien kehittyneiden maiden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Nepalin Batu Uprety pitää kädessään ohjeita vähiten kehittyneiden maiden sopeutumistoimien suunnittelulle. Hänen rinnalla ovat Tuvalun Pepetua Latasi ja työpajan isäntämaan Tansanian Fredrick Manyika.


Naiset huomioon sopeutumistoimissa

Kutsuttujen asiantuntijoiden erikoisalat vaihtelivat maataloudesta ja sääpalveluista ekosysteemipalveluihin ja tasa-arvoon. On tärkeää ottaa naisten asema huomioon ilmastosopeutumistoimissa.  Esimerkiksi Afrikan köyhissä maissa naiset usein hakevat veden, ja kuivuudet lisäävät heidän työtaakkaansa.  Naisten ääni täytyy saada myös kuuluviin, kun sopeutumistoimista päätetään. Tansanian työpajassa naisten asemaa käsittelevien toimenpideohjeiden laatiminen oli yksi työkohteista.

”Olen iloinen, että tällaisia työpajoja järjestetään. Asiantuntijoiden ja käytännön työtä tekevien henkilöiden kautta saamme omille sopeutumistoimillemme konkreettista tukea”, kertoo Pepetua Latasi. ”Täällä meillä on myös mahdollisuus tavata kollegoita muista maista, jotka painiskelevat samanlaisten ongelmien parissa kuin me itse ja voimme vaihtaa tietoja ja ajatuksia.”

Teksti ja kuvat: Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö


 Ryhmätyö käynnissä
 Ryhmätöissä käsiteltiin muun muassa naisten asemaa ilmastonmuutokseen sopeuduttaessa.


Takaisin etusivulle