Tulosta
 

Päämääränä kestävä kehitys

17.5.2013
 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma tähtää kestävään kehitykseen. Sen uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2014 ja jatkuu vuoteen 2020 saakka. Siinä tullaan kiinnittämään huomiota ilmastonmuutokseen, ympäristövaatimuksiin, uuteen teknologiaan ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Tavoitteena on vastata niihin haasteisiin, joita Eurooppa 2020-strategia asettaa.

Maaseudun kehittämisohjelman yhtenä painopisteenä on biotalouden edistäminen harjoittamalla maa- ja metsätaloutta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Tavoitteena on luoda maaseudulle kestävää kasvua. Maaseudun on pysyttävä elinvoimaisena ja toimivana, mutta myös uusiutuvat luonnonvarat on turvattava.

Luonnos pitää sisällään muun muassa maatalouden ympäristö- ja luomukorvausjärjestelmät. Ympäristökorvausjärjestelmään ehdotetaan useita luonnon monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä. Niihin kuuluvat esimerkiksi sopimukset maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta, Natura-alueilla olevien peltojen pitkäaikaiset nurmet sekä luonnonhoitopellot ja suojavyöhykkeet”, maatalousylitarkastaja Sini Wallenius maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Luomutiloilla monimuotoisuus kukoistaa

Sopimuskohteina voivat olla esimerkiksi perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, monimuotoiset metsäsaarekkeet tai reuna-alueet sekä lintujen ruokailu-, muutto- ja levähdysalueet. Kotieläinten geneettistä monimuotoisuutta pyritään edelleen turvaamaan alkuperäisrotusopimusten avulla.

Luomukorvausjärjestelmä on nyt erotettu ympäristökorvausjärjestelmästä ja siihen sisältyy koko luomun tukijärjestelmä, niin pellot kuin eläimetkin. Luomutiloilla luonnon monimuotoisuus on lähtökohtaisesti rikasta, kun tiloilla ei käytetä lainkaan synteettisiä kasvinsuojeluaineita”, Wallenius kertoo.

 

Maaseudun kehittämisohjelman eri osioita valmistelevat työryhmät ovat saaneet työnsä siihen pisteeseen, että kehittämisohjelmaluonnos on valmiina kommentoitavaksi 23.5. ja sen valmistelu etenee lausuntovaiheeseen toukokuussa. Ohjelmaan tullaan vielä muokkaamaan kesän ja syksyn aikana ennen valtioneuvoston käsittelyä ja komissiolle lähettämistä.

Teksti ja kuvat: Pekka Väisänen

Lisätietoa

Maatalousylitarkastaja Sini Wallenius, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ohjelmaluonnos tulee olemaan kommentoitavana julkaisun jälkeen reilun kuukauden ajan Maaseutu.fi-sivustolla:

Takaisin etusivulle